Gå till huvudinnehåll

monthsname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som representerar månadsintervallet i perioden (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) liksom året. Det underliggande numeriska värdet motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum.

Syntax:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

MonthsName-argument
Argument Beskrivning
n_months Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller ett uttryck som resulterar i ett heltal som måste vara ett av följande: 1 (motsvaras av inmonth() -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date Det datum som ska evalueras.
period_no Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

monthsname(4, '19/10/2013')

Returnerar Sep-Dec 2013.
Eftersom SET Monthnames-satsen i det här och de andra exemplen har angetts som Jan;Feb;Mar och så vidare.

Exempel 2:  

monthsname(4, '19/10/2013', -1)

Returnerar May-Aug 2013.

Exempel 3:  

monthsname(4, '19/10/2013', 0, 2)

Returnerar Oct-Jan 2014.
Eftersom året har angetts att börja med månad 2 och därför slutar fyramånadersperioden med den första månaden av nästföljande år.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet skapas månadens namn för varje faktureringsdatum i tabellen av månadsintervallet i tvåmånadersperioden samt året. Intervallet flyttas med 4x2 månader genom att du anger period_no som 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthsName(2, InvDate, 4) AS MthsName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för monthsname()-funktionen.

Resultat för exempel 4
InvDate MthsName
28/03/2012 Nov-Dec 2012
10/12/2012 Jul-Aug 2013
5/2/2013 Sep-Oct 2013
31/3/2013 Nov-Dec2013
19/5/2013 Jan-Feb 2014
15/9/2013 May-Jun 2014
11/12/2013 Jul-Aug 2014
2/3/2014 Nov-Dec 2014
14/5/2014 Jan-Feb 2015
13/6/2014 Jan-Feb 2015
7/7/2014 Mar-Apr 2015
4/8/2014 Mar-Apr 2015

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com