Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skriptuttryck

Uttryck kan användas i såväl LOAD- som SELECT-satsen. De uttryck och funktioner som beskrivs här gäller endast LOAD-satsen, och inte SELECT-satsen, eftersom den tolkas av ODBC-drivrutinen och inte av QlikView. De flesta ODBC-drivrutiner kan dock tolka ett antal av de funktioner som beskrivs nedan.

Uttryck består av funktioner, fält och operatorer som kombineras i en syntax.

Alla uttryck i QlikView-skriptet resulterar i ett tal och/eller en sträng, beroende på vad som är lämpligt. Logiska funktioner och operatorer returnerar 0 för False och -1 för True. Konverteringar från tal till textsträng eller vice versa är implicita. Logiska operatorer och funktioner tolkar 0 som False och alla andra som True.

Den allmänna syntaxen för ett uttryck är:

expression ::= ( constant | fieldref | operator1 expression | expression operator2 expression | function | (expression ) )

där:

constant är en sträng (en text, ett datum, en tid) inom enkla, raka citationstecken, eller ett tal. Konstanter skrivs utan tusentalsavgränsare och med decimalkomma som decimalavgränsare.

fieldref är ett fältnamn i den inlästa tabellen.

operator1 är en unär operator (som arbetar med ett uttryck, det till höger).

operator2 är en binär operator (som arbetar med två uttryck, ett på varje sida).

function ::= functionname( parameters)

parameters ::= expression { , expression }

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt, utan beror på funktionen.

Uttryck och funktioner kan således nästlas efter behag, och så länge som uttrycket resulterar i ett värde som går att tolka kommer QlikView inte att ge några felmeddelanden.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com