Gå till huvudinnehåll

yearname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller date.

Syntax:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Typ av returdata: dual

Argument:  

YearName-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year. Visningsvärdet blir då en sträng som visar två år.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

yearname ( '19/10/2001')

Returnerar 2001.

Exempel 2:  

yearname ( '19/10/2001', -1 )

Returnerar 2000.

Exempel 3:  

yearname ( '19/10/2001', 0, 4)

Returnerar 2001-2002.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet skapar vi ett fyra-plus-fyra-siffror-namn för åren som varje faktureringsdatum i tabellen finns på. Detta beror på att den första månaden på året har angetts som månad 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearName(InvDate, 0, 4) AS YrName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för yearname()-funktionen.

Resultat för exempel 4
InvDate YrName
28/03/2012 2011-2012
10/12/2012 2012-2013
5/2/2013 2012-2013
31/3/2013 2012-2013
19/5/2013 2013-2014
15/9/2013 2013-2014
11/12/2013 2013-2014
2/3/2014 2013-2014
14/5/2014 2014-2015
13/6/2014 2014-2015
7/7/2014 2014-2015
4/8/2014 2014-2015

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com