Gå till huvudinnehåll

now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan. Standardvärdet är 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Now-argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

  • 0 (tid för senast slutförda dataladdning)
  • 1 (tid då funktionen anropades)
  • 2 (tid då dokumentet öppnades)
Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett laddningsskript resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

now( 0)

Returnerar den tidpunkt då den sista dataläsningen slutfördes.

now( 1)

  • Vid användning i ett diagramuttryck returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet.
  • Vid användning i ett laddningsskript returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

now( 2)

Returnerar tidpunkten då dokumentet öppnades.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com