Gå till huvudinnehåll

firstworkdate - skript- och diagramfunktion

Funktionen firstworkdate returnerar senast möjliga startdatum för att uppnå no_of_workdays (måndag–fredag) som tar slut senast end_date med hänsyn till alla eventuella helgdagar. end_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.

Syntax:  

firstworkdate(end_date, no_of_workdays [, holiday] )

Typ av returdata: heltal

Argument:  

FirstWorkDate-argument
Argument Beskrivning
end_date Tidsmarkör för det slutdatum som ska utvärderas.
no_of_workdays Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En ledighetsperiod anges som ett startdatum och ett slutdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013'

Du kan undanta fler än en ledighetsperiod, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9)

Returnerar 17/12/2014.

Exempel 2:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')

Returnerar 15/12/2014 eftersom en ledighetsperiod på två dagar räknas in.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

EndDate

28/03/2015

10/12/2015

5/2/2016

31/3/2016

19/5/2016

15/9/2016

] ;

NrDays:

Load *,

FirstWorkDate(EndDate,120) As StartDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för FirstWorkDate för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 3
InvID EndDate StartDate
1 28/03/2015 13/10/2014
2 10/12/2015 26/06/2015
3 5/2/2016 24/08/2015
4 31/3/2016 16/10/2015
5 19/5/2016 04/12/2015
6 15/9/2016 01/04/2016

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com