Gå till huvudinnehåll

daynumberofyear - skript- och diagramfunktion

Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.

Syntax:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Typ av returdata: heltal

Funktionen utgår alltid från år med 366 dagar.

Argument:  

DayNumberOfYear-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska evalueras.
start_month Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

DayNumberOfYear('12/09/2014')

Returnerar 256, dagens nummer räknat från den första dagen på året.

Exempel 2:  

DayNumberOfYear('12/09/2014',3)

Returnerar 196, dagens nummer räknat från 1 mars.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

ProjectTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

DayNumberOfYear(StartDate,4) As DayNrYear

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för DayNumberOfYear för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 3
InvID StartDate DayNrYear
1 28/03/2014 363
2 10/12/2014 254
3 5/2/2015 311
4 31/3/2015 366
5 19/5/2015 49
6 15/9/2015 168

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com