Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Statistiska fördelningsfunktioner

Statistiska fördelningsfunktioner returnerar sannolikheterna för förekomst av olika möjliga utfall för en viss indatavariabel. Du kan använda dessa funktioner för att beräkna det potentiella värdet av dina datapunkter.

De tre grupperna med statistiska fördelningsfunktioner som beskrivs nedan har implementerats i Qlik Sense med Cephes-funktionsbiblioteket. För referenser och mer information om de algoritmer som används, exakthet och så vidare, se: Cephes library. Cephes-funktionsbiblioteket används med tillstånd.

  • Sannolikhetsfunktionerna beräknar sannolikheten vid den punkt i fördelningen som ges av det angivna värdet.

    • Frekvensfunktionerna används för diskreta fördelningar.

    • Densitetsfunktionerna används för kontinuerliga funktioner.

  • Densitetsfunktionerna beräknar fördelningens ackumulerade sannolikhet vid den punkt i fördelningen som ges av det angivna värdet.

  • Inv-funktionerna beräknar det inverterade värdet, i enlighet med den ackumulerade sannolikheten för fördelningen.

Samtliga funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com