Gå till huvudinnehåll

Inledning till inläsning av data

Här är en kortfattade introduktion till hur du laddar data till QlikView. Den ger en bakgrund till avsnitten i den här delen och visar hur du gör en grundläggande dataladdning och -omvandling.

QlikView kör ett laddningsskript, som hanteras i skriptredigeraren, för att koppla upp sig mot ett antal datakällor och hämta data. I skriptet anges de fält och tabeller som ska laddas. Det går även att manipulera eller omvandla datastrukturen med skriptsatser och -uttryck.

När skriptet körs identifierar QlikView gemensamma fält från olika tabeller (nyckelfält) för att kunna associera data. Datastrukturen som blir resultatet av de data som finns i dokumentet kan ses i tabellvyn. Datastrukturen kan ändras genom att döpa om fält för att erhålla olika associationer mellan tabeller.

Du exekverar skriptet genom att klicka på knappen Ladda data. När skriptet har körts öppnas dialogen Välj fält, där du kan välja vilka fält som ska visas i listboxarna i arket i QlikView.

Efter att data har laddats i QlikView lagras de i dokumentet. Dokumentet är centralt i programmet. Typiskt för dokumentet är att data associeras utan begränsningar, med ett stort antal möjliga dimensioner. Analysen sker snabbt och storleken är kompakt. När dokumentet är öppet hålls det i RAM-minnet.

Analys i QlikView sker alltid när dokumentet inte är direkt kopplat till sin datakälla. För att uppdatera data måste du därför ladda skriptet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com