Gå till huvudinnehåll

today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuellt datum från systemklockan.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Today-argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

  • 0 (dag för senast slutförda dataladdning)
  • 1 (dag då funktionen anropades)
  • 2 (dagen då dokumentet öppnades)
Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett laddningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för den senast slutförda dataladdningen, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Today( 0)

Returnerar dagen för den senaste avslutade dataladdningen.

Today( 1)

Vid användning i ett diagramuttryck returneras dagen för funktionsanropet.

Vid användning i ett laddningsskript returneras den dag då den aktuella dataladdningen började.

Today( 2)

Returnerar dagen då dokumentet öppnades.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com