Gå till huvudinnehåll

lastworkdate - skript- och diagramfunktion

Funktionen lastworkdate returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå no_of_workdays (måndag–fredag) med början vid start_date och hänsyn tagen till valfria holiday.start_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer. 

Syntax:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Typ av returdata: dual

Argument:  

Lastworkdate-argument
Argument Beskrivning
start_date Startdatumet som ska utvärderas.
no_of_workdays Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En ledighetsperiod anges som ett startdatum och ett slutdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013'

Du kan undanta fler än en ledighetsperiod, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9)

Returnerar '31/12/2014'  

Exempel 2:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9, '2014-12-25', '2014-12-26')

Returnerar "02/01/2015" då en ledighetsperiod på två dagar räknas in.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

LastWorkDate(StartDate,120) As EndDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för LastWorkDate för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 3
InvID StartDate EndDate
1 28/03/2014 11/09/2014
2 10/12/2014 26/05/2015
3 5/2/2015 27/07/2015
4 31/3/2015 14/09/2015
5 19/5/2015 02/11/2015
6 15/9/2015 29/02/2016

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com