Przeskocz do zawartości głównej

networkdays — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od wartości start_date do wartości end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

Składnia:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty Networkdays
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
end_date Data zakończenia do oceny.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014')

Zwraca wartość 14 W tym przykładzie okresy wolne od pracy nie są uwzględnione.

Przykład 2:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013')

Zwraca wartość 12 W tym przykładzie uwzględniony jest okres wolny od pracy od 25/12/2013 do 26/12/2013.

Przykład 3:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014')

Zwraca wartość 10 W tym przykładzie uwzględnione są dwa okresy wolne od pracy.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

PayTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

InvRec|InvPaid

28/03/2012|28/04/2012

10/12/2012|01/01/2013

5/2/2013|5/3/2013

31/3/2013|01/5/2013

19/5/2013|12/6/2013

15/9/2013|6/10/2013

11/12/2013|12/01/2014

2/3/2014|2/4/2014

14/5/2014|14/6/2014

13/6/2014|14/7/2014

7/7/2014|14/8/2014

4/8/2014|4/9/2014

] (delimiter is '|');

NrDays:

Load *,

NetWorkDays(InvRec,InvPaid) As PaidDays

Resident PayTable;

Drop table PayTable;

 

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiNetworkDays dla każdego z rekordów w tabeli.

Wyniki przykładu 4
InvID InvRec InvPaid PaidDays
1 28/03/2012 28/04/2012 23
2 10/12/2012 01/01/2013 17
3 5/2/2013 5/3/2013 21
4 31/3/2013 01/5/2013 23
5 19/5/2013 12/6/2013 18
6 15/9/2013 6/10/2013 15
7 11/12/2013 12/01/2014 23
8 2/3/2014 2/4/2014 23
9 14/5/2014 14/6/2014 23
10 13/6/2014 14/7/2014 22
11 7/7/2014 14/8/2014 29
12 4/8/2014 4/9/2014 24

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com