Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Formateringsfunktioner

Formateringsfunktionerna bestämmer visningsformat för indata i form av numeriska fält eller uttryck. Beroende på datatyp kan du ange tecken för decimalavgränsare, tusendelsavgränsare, o.s.v.

Funktionerna returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet, men det kan också ses som att de gör en konvertering från tal till sträng. Dual() är ett specialfall, men de andra formateringsfunktionerna tar det numeriska värdet av indatauttrycken och genererar en sträng som representerar numret.

Tolkningsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar stränguttryck och utvärderar dem som tal och specificerar sedan format för det resulterande talet.

Funktionerna kan användas både i laddningsskript och diagramuttryck.

Anteckning om informationFör tydlighetens skull ges alla numeriska värden med decimalpunkt som decimalavgränsare.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com