Gå till huvudinnehåll

monthname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med månaden (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och året med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av månadens första dag.

Syntax:  

MonthName(date[, period_no])

Typ av returdata: dual

Argument:  

MonthName-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

monthname('19/10/2013')

Returnerar Oct 2013.
Eftersom SET Monthnames-satsen i det här och de andra exemplen har angetts som Jan;Feb;Mar och så vidare.

Exempel 2:  

monthname('19/10/2013', -1)

Returnerar Sep 2013.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet skapas månadens namn för varje faktureringsdatum i tabellen av månadens namn framflyttat fyra månader från base_date samt av året.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthName(InvDate, 4) AS MthName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för monthname()-funktionen.

Resultat för exempel 3
InvDate MthName
28/03/2012 Jul 2012
10/12/2012 Apr 2013
5/2/2013 Jun 2013
31/3/2013 Jul 2013
19/5/2013 Sep 2013
15/9/2013 Jan 2014
11/12/2013 Apr 2014
2/3/2014 Jul 2014
14/5/2014 Sep 2014
13/6/2014 Oct 2014
7/7/2014 Nov 2014
4/8/2014 Dec 2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com