Gå till huvudinnehåll

quartername - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.

Syntax:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

QuarterName-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Exempel 1:  

quartername('29/10/2013')

Returnerar Oct-Dec 2013.

Exempel 2:  

quartername('29/10/2013', -1)

Returnerar Jul-Sep 2013.

Exempel 3:  

quartername('29/10/2013', 0, 3)

Returnerar Sep-Nov 2013.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet, för varje fakturadatum i tabellen, skapas kvartalsnamnet baserat på det kvartal som innehåller InvID. Den första månaden på året har angetts som månad 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

QuarterName(InvDate, 0, 4) AS QtrName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för quartername()-funktionen.

Resultat för exempel 4
InvDate QtrName
28/03/2012 Jan-Mar 2011
10/12/2012 Oct-Dec 2012
5/2/2013 Jan-Mar 2012
31/3/2013 Jan-Mar 2012
19/5/2013 Apr-Jun 2013
15/9/2013 Jul-Sep 2013
11/12/2013 Oct-Dec 2013
2/3/2014 Jan-Mar 2013
14/5/2014 Apr-Jun 2014
13/6/2014 Apr-Jun 2014
7/7/2014 Jul-Sep 2014
4/8/2014 Jul-Sep 2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com