Gå till huvudinnehåll

age - skript- och diagramfunktion

Funktionen age returnerar åldern vid tidpunkten för timestamp (i fyllda år) för någon som är född på date_of_birth.

Syntax:  

age(timestamp, date_of_birth)

Kan vara ett uttryck.

Typ av returdata: numeriska

Argument:  

Age-argument
Argument Beskrivning
timestamp Tidsmarkören, eller uttrycksresultatet som tidsmarkör, som antalet fyllda år ska beräknas fram till.
date_of_birth Födelsedatum för personen vars ålder beräknas. Kan vara ett uttryck.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

age('25/01/2014', '29/10/2012')

Returnerar 1.

Exempel 2:  

age('29/10/2014', '29/10/2012')

Returnerar 2.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Employees:

LOAD * INLINE [

Member|DateOfBirth

John|28/03/1989

Linda|10/12/1990

Steve|5/2/1992

Birg|31/3/1993

Raj|19/5/1994

Prita|15/9/1994

Su|11/12/1994

Goran|2/3/1995

Sunny|14/5/1996

Ajoa|13/6/1996

Daphne|7/7/1998

Biffy|4/8/2000

] (delimiter is |);

AgeTable:

Load *,

age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age

Resident Employees;

Drop table Employees;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för age för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 3
Member DateOfBirth Age
John 28/03/1989 26
Linda 10/12/1990 24
Steve 5/2/1992 23
Birg 31/3/1993 22
Raj 19/5/1994 21
Prita 15/9/1994 20
Su 11/12/1994 20
Goran 2/3/1995 20
Sunny 14/5/1996 19
Ajoa 13/6/1996 19
Daphne 7/7/1998 17
Biffy 4/8/2000 15

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com