Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tolkningsfunktioner

Tolknignsfuntionerna utvärderar innehållet i textdatafält eller uttryck och fastställer ett angivet dataformat för det resulterande numeriska värdet. Med de här funktionerna kan du ange format för talet, i enlighet med dess datatyp, vilket kan vara sådana attribut som t.ex. decimalavgränsare, tusendelsavgränsare och datumformat.

Tolkningsfunktionerna returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet, men det kan också ses som att de gör en konvertering från sträng till tal. Funktionerna tar textvärdet i indatauttrycken och generera ett tal som representerar strängen.

Formateringsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar taluttryck och utvärderar dem som strängar och specificerar sedan format för den resulterande texten.

Om inga tolkningsfunktioner används, tolkar QlikView data som en blandning av tal, datum, tider, tidsmarkörer och strängar och använder standardinställningar för talformat, datumformat och tidsformat, som har definierats av skriptvariabler och av operativsystemet.

Samtliga tolkningsfunktioner kan användas både i laddningsskript och diagramuttryck.

Anteckning om informationFör tydlighetens skull ges alla numeriska värden med decimalpunkt som decimalavgränsare.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com