Gå till huvudinnehåll

addmonths - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Typ av returdata: dual

Argument:  

AddMonths-argument
Argument Beskrivning
startdate Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode mode anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Om indata-datumet är den 28 eller högre och mode är satt till 1, returnerar funktionen ett datum som ligger lika långt från månadens slut som indata-datumet. Standardläget är 0.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
addmonths ('2003-01-29',3) returnerar '2003-04-29'
addmonths ('2003-01-29',3,0) returnerar '2003-04-29'
addmonths ('2003-01-29',3,1) returnerar '2003-04-28'
addmonths ('2003-01-29',1,0) returnerar '2003-02-28'
addmonths ('2003-01-29',1,1) returnerar '2003-02-26'
addmonths ('2003-02-28',1,0) returnerar '2003-03-28'
addmonths ('2003-02-28',1,1) returnerar '2003-03-31'

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com