Gå till huvudinnehåll

quarterstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_yea]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

QuarterStart-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

quarterstart('29/10/2005')

Returnerar 01/10/2005.

Exempel 2:  

quarterstart('29/10/2005', -1 )

Returnerar 01/07/2005.

Exempel 3:  

quarterstart('29/10/2005', 0, 3)

Returnerar 01/09/2005.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet hittas den första dagen i kvartalet för varje faktureringsdatum i tabellen, där den första månaden på året har angetts som månad 3.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

QuarterStart(InvDate, 0, 3) AS QtrStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för quarterstart()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i diagramegenskaperna.

Resultat för exempel 4
InvDate QtrStart
28/03/2012 01/03/2012
10/12/2012 01/12/2012
5/2/2013 01/12/2012
31/3/2013 01/03/2013
19/5/2013 01/03/2013
15/9/2013 01/09/2013
11/12/2013 01/12/2013
2/3/2014 01/03/2014
14/5/2014 01/03/2014
13/6/2014 01/06/2014
7/7/2014 01/06/2014
4/8/2014 01/06/2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com