Gå till huvudinnehåll

daynumberofquarter - skript- och diagramfunktion

Beräknar dagens nummer i kvartalet där tidsmarkören finns.

Syntax:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Typ av returdata: heltal

Funktionen utgår alltid från år med 366 dagar.

Argument:  

DayNumberOfQuarter-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska evalueras.
start_month Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

DayNumberOfQuarter('12/09/2014')

Returnerar 74, dagens nummer för innevarande kvartal.

Exempel 2:  

DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3)

Returnerar 12, dagens nummer för innevarande kvartal.
I det här fallet börjar det första kvartalet med mars (eftersom start_month har angetts som 3). Det innebär att det innevarande kvartalet är det tredje kvartalet, som började den 1 september.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

ProjectTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

DayNumberOfQuarter(StartDate,4) As DayNrQtr

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för DayNumberOfQuarter för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 3
InvID StartDate DayNrQtr
1 28/03/2014 88
2 10/12/2014 71
3 5/2/2015 36
4 31/3/2015 91
5 19/5/2015 49
6 15/9/2015 77

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com