Gå till huvudinnehåll

inmonth - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den månad som innehåller base_date.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

InMonth-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

first_month_of_year

Parametern first_month_of_year är inaktiverad och reserverad för framtida användning.

Exempel 1:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Returnerar True

Exempel 2:  

inmonth('25/01/2013', '01/04/2013', 0)

Returnerar False

Exempel 3:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Returnerar False

Exempel 4:  

inmonth ('25/12/2012', '01/01/2013', -1)

Returnerar True

Exempel 5:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet undersöker vi om ett faktureringsdatum infaller under den fjärde månaden efter månaden i base_date, genom att ange period_no som 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InMonth(InvDate, '31/01/2013', 4) AS InMthPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för inmonth()-funktionen.

Resultat för exempel 5
InvDate InMthPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 -1 (True)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com