Gå till huvudinnehåll

inlunarweektodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar true om timestamp ligger inom delen av sjudagarsperioden fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Sjudagarsperioder i QlikView definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

InLunarWeekToDate-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
peroid_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
week_start En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Exempel 1:  

inlunarweektodate('12/01/2013', '13/01/2013', 0)

Returnerar True. Eftersom värdet förtimestamp, 12/01/2013 infaller under veckodelen 08/01/2013 till 13/01/2013.

Exempel 2:  

inlunarweektodate('12/01/2013', '11/01/2013', 0)

Returnerar False. Eftersom värdet för timestamp är senare än värdet för base_date trots att båda datumen infaller under samma sjudagarsperiod innan 12/01/2012.

Exempel 3:  

inlunarweektodate('12/01/2006', '05/01/2006', 1)

Returnerar True. Att ange värdet 1 för period_no flyttar base_date framåt en vecka, så att värdet för timestamp Infaller under en del av sjudagarsperioden.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet undersöker vi om ett faktureringsdatum infaller inom veckodelen som flyttats från värdet för base_date med fyra veckor.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InLunarWeekToDate(InvDate, '07/01/2013', 4) AS InLWeek2DPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för inlunarweek()-funktionen.

Funktionen returnerar True för värdet för InvDate5/2/2013 eftersom värdet för base_date, 11/01/2013, är flyttat med fyra veckor och således infaller under veckodelen 5/02/2013 till 07/02/2013.

Resultat för exempel 4
InvDate InLWeek2DPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com