Gå till huvudinnehåll

inlunarweek - skript- och diagramfunktion

Med denna funktion returneras true om timestamp ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Sjudagarsperioder i QlikView definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

InLunarWeek-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Exempel 1:  

inlunarweek('12/01/2013', '14/01/2013', 0)

Returnerar True. Eftersom värdet förtimestamp, 12/01/2013 infaller under veckan 08/01/2013 till 14/01/2013.

Exempel 2:  

inlunarweek('12/01/2013', '07/01/2013', 0)

Returnerar False. Eftersom base_date 07/01/2013 är sjudagarsperioden som är definierad som 01/01/2013 till 07/01/2013.

Exempel 3:  

inlunarweek('12/01/2013', '14/01/2013', -1)

Returnerar False. Om du anger ett värde för period_no som -1 flyttas nämligen veckan till den föregående veckan, 01/01/2013 till 07/01/2013.

Exempel 4:  

inlunarweek('07/01/2013', '14/01/2013', -1)

Returnerar True. Jämfört med föregående exempel är tidsmarkören i veckan, efter att ha tagit med flytten bakåt i beräkningen.

Exempel 5:  

inlunarweek('11/01/2006', '08/01/2006', 0, 3)

Returnerar False. Eftersom att angefirst_week_day som 3 innebär att årets start beräknas från 04/01/2013, så värdet för base_date infaller i den första veckan, och värdet för timestamp infaller i veckan 11/01/2013 till 17/01/2013.

Exempel 6:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet undersöker vi om ett faktureringsdatum infaller inom veckan som flyttats från värdet för base_date med fyra veckor.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InLunarWeek(InvDate, '11/01/2013', 4) AS InLWeekPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för inlunarweek()-funktionen.

Funktionen returnerar True för värdet för InvDate5/2/2013 eftersom värdet för base_date, 11/01/2013, är flyttat med fyra veckor och således infaller under veckan 5/02/2013 till 11/02/2013.

Resultat för exempel 6
InvDate InLWeekPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com