Gå till huvudinnehåll

Dokumentfunktioner

Dessa funktioner kan användas både i diagram och i skriptet.

ReportComment(report_number)

Returnerar rapportens kommentar med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportName(report_number)

Returnerar rapportens namn med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportID(report_number)

Returnerar rapportens ID med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportNumber(report_id_or_name)

Returnerar rapportens nummer med det angivna id-et eller namnet inom det aktiva dokumentet.

NoOfReports()

Returnerar antalet rapporter inom det aktiva dokumentet.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com