Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyheter i QlikView maj 2022?

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

Stöd för QVF

Stödet för QVF-filformatet introducerades redan med versionen av QlikView från maj 2021. Med versionen av QlikView från maj 2022 kommer QVF-formatet att vara standardfilformatet.

QVW-filformatet kommer fortfarande att fungera och kommer att vara standardformatet som existerande QVW-filer sparas i. Om två dokument har samma basnamn men olika komplement, kommer de att dela metafiler och delade filer.

Det finns inte någon korskompatibilitet mellan QlikView-QVF-filer och Qlik Sense-QVF-filer ännu.

.NET

QlikView Server-tjänsterna har uppgraderats till .NET 4.8.

Systemkrav för QlikView Server (endast på engelska)

Beständigt dokumentadministrationscacheminne

Tidigare fanns dokumentadministrationscacheminnet endast i minnet och raderades om QMS-tjänsten startades om. Nu är cacheminnet beständigt i en databas

Distributionstjänster > Avancerad > Dokumentadministratörer för förladdad källa (endast på engelska)

Ny funktion för analys av viktiga drivrutiner

Funktionen MutualInfo() beräknar den ömsesidiga informationen mellan två fält.

Diagramfunktion för ömsesidig info

E-postaviseringar för uppgifterna som avslutats med varning

Tidigare hade QlikView Server funktionen att skicka en e-postavisering om någon av uppgifterna misslyckades vid laddningen. Nu har vi lagt till möjligheten att även inkludera uppgifter som avslutades med varningar.

Distributionstjänster > Aviserings-e-postmeddelande (endast på engelska)

Nytt alternativ för behållareobjekt

Det är nu möjligt att gömma flikar i behållareobjektet. Objektet kommer att visa det första icke-dolda objektet.

Behållarobjekt

Behållare - AJAX/Webview

Mosaikdiagram, totalt överst

Mosaikdiagrammet kan nu visa totalvärden ovanför varje segmentstack.

Mosaikdiagram

Logginsamlingsverktyg

Logginsamlingsverktyget som utvecklat av Qlik-supporten har nu integerarats med QlikView Management Console.

Logginsamling (endast på engelska)

Spårning av källdokument

Användardokumentet, skapat i en loop- och reduceringsprocess, innehåller nu information om källdokumentet. Informationen hittas i dialogen Detaljerad dokumentinformation.

Detaljerad dokumentinformation

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com