Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Upptäcka och analysera

När du har skapat ditt dokument och läst in data i det kan du börja använda det för data discovery och analys. Du kan göra analyser med olika verktyg för att uppnå olika mål.

Val

Att göra urval är det viktigaste sättet att arbeta med QlikView. Med hjälp av val filtrerar användaren fram vissa delar av de data som har lästs in QlikView.

Man väljer det man vill veta mer om, och QlikView reagerar med färgkodning av möjliga och uteslutna värden.

Rutinmässig analys

En rutinmässig analys handlar typiskt om att följa upp nyckeltal (KPI:er) regelbundet, exempelvis

  • den totala försäljningen mot kvoten varje morgon
  • den totala försäljningen mot den totala försäljningen under samma period föregående år
  • order som är placerade men ännu inte levererade i slutet av veckan
  • försäljning per region en viss dag varje månad

Anta att du har data som visar försäljning över tid. Du kan sedan begränsa dina data så att endast försäljningen under en viss månad visas. Sedan kan du vilja visa enbart försäljningen under den följande månaden för att se hur försäljningen har utvecklats.

Utforskande analys

QlikView låter dig utforska datan på olika sätt för att hitta nya insikter, till exempel genom att:

  • Filtrera data effektivt genom att göra multipla val
  • Fråga och svara på frågor med jämförande analys
  • Klicka eller peka var som helst för nya vyer eller mer detaljerad information

  • Blanda om och stuva om data hur du vill

Söka i data

Du kan använda universalsökningsverktyget i QlikView, vilket använder sig av ungefärlig logik, för att hitta alla potentiella träffar.

Analytiska kopplingar

Med analytiska kopplingar kan du integrera en extern analys med Business Discovery. En analytisk koppling utökar uttrycken du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (när du gör detta fungerar beräkningsmotorn som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Skapa bokmärken för val

Du kan hålla reda på de val du har gjort eller ofta gör, genom att spara dina val som bokmärken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com