Ga naar hoofdinhoud

daynumberofyear - script- en grafiekfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het jaar waarbinnen een tijdstempel valt. De berekening wordt uitgevoerd vanaf de eerste milliseconde van de eerste dag van het jaar, maar de beginmaand kan worden verschoven.

Syntaxis:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Retourgegevenstype: geheel getal

De functie gebruikt altijd jaren van 366 dagen.

Argumenten:  

Argumenten voor DayNumberOfYear
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

DayNumberOfYear('12/09/2014')

Retourneert 256, het dagnummer geteld vanaf de eerste dag van het jaar.

Voorbeeld 2:  

DayNumberOfYear('12/09/2014',3)

Retourneert 196, het nummer van de dag geteld vanaf 1 maart.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

ProjectTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

DayNumberOfYear(StartDate,4) As DayNrYear

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van DayNumberOfYear voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 3
InvID StartDate DayNrYear
1 28/03/2014 363
2 10/12/2014 254
3 5/2/2015 311
4 31/3/2015 366
5 19/5/2015 49
6 15/9/2015 168

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com