Przeskocz do zawartości głównej

daynumberofyear — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja oblicza numer dnia roku, w którym przypada znacznik czasu. Obliczenie jest wykonywane od pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku, ale pierwszy miesiąc może być przesunięty.

Składnia:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

W tej funkcji zawsze rok zawiera 366 dni.

Argumenty:  

Argumenty DayNumberOfYear
Argument Opis
timestamp Data do oceny.
start_month Przez określenie wartości start_month z zakresu od 2 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu określenia początku roku obrotowego na 1 marca należy podać wartość start_month = 3.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

DayNumberOfYear('12/09/2014')

Zwraca 256, numer dnia liczony od pierwszego dnia roku.

Przykład 2:  

DayNumberOfYear('12/09/2014',3)

Zwraca 196, numer dnia liczony od 1 marca.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

ProjectTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

DayNumberOfYear(StartDate,4) As DayNrYear

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiDayNumberOfYear dla każdego z rekordów w tabeli.

Wyniki przykładu 3
InvID StartDate DayNrYear
1 28/03/2014 363
2 10/12/2014 254
3 5/2/2015 311
4 31/3/2015 366
5 19/5/2015 49
6 15/9/2015 168

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com