Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RowNo

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar RowNo() numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

  • TOTAL: Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Skapa ett diagram som består av en tabell med dimensionerna Customer, UnitSales, och lägg till RowNo( ) och RowNo(TOTAL) som mått med etiketterna Row in Segment och Row Number.

Kolumnen Row in Segment visar resultatet 1,2,3 för kolumnsegmentet som innehåller värdena i UnitSales för kunden Astrida. Radnumreringen börjar sedan på 1 igen för nästa kolumnsegment, som är Betacab.

Kolumnen Row Number bortser från dimensioner och kan användas för att räkna raderna i tabellen.

Lägg till uttrycket:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

som ett mått.

Det här uttrycket returnerar 0 för den första raden i varje kolumnsegment, så kolumnen visar därför:

0, 2,25, 1,1111111, 0, 2,5, 5, 0, NULL, 0 och 4.

Data som används i exempel:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility - 2 8
Divadip 4 1 9
Divadip 1 2 10

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com