Przeskocz do zawartości głównej

age — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja age zwraca wiek w momencie określonym przez parametr timestamp (w liczbie ukończonych lat) osoby urodzonej w dniu date_of_birth.

Składnia:  

age(timestamp, date_of_birth)

Może być wyrażeniem.

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argumenty Age
Argument Opis
timestamp Znacznik czasu lub wyrażenie, którego wynikiem jest znacznik czasu, do którego ma być obliczana ukończona liczba lat.
date_of_birth Data urodzenia osoby, której wiek jest obliczany. Może być wyrażeniem.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

age('25/01/2014', '29/10/2012')

Zwraca wartość 1.

Przykład 2:  

age('29/10/2014', '29/10/2012')

Zwraca wartość 2.

Przykład 3:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Employees:

LOAD * INLINE [

Member|DateOfBirth

John|28/03/1989

Linda|10/12/1990

Steve|5/2/1992

Birg|31/3/1993

Raj|19/5/1994

Prita|15/9/1994

Su|11/12/1994

Goran|2/3/1995

Sunny|14/5/1996

Ajoa|13/6/1996

Daphne|7/7/1998

Biffy|4/8/2000

] (delimiter is |);

AgeTable:

Load *,

age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age

Resident Employees;

Drop table Employees;

 

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiage dla każdego z rekordów w tabeli.

Wyniki przykładu 3
Member DateOfBirth Age
John 28/03/1989 26
Linda 10/12/1990 24
Steve 5/2/1992 23
Birg 31/3/1993 22
Raj 19/5/1994 21
Prita 15/9/1994 20
Su 11/12/1994 20
Goran 2/3/1995 20
Sunny 14/5/1996 19
Ajoa 13/6/1996 19
Daphne 7/7/1998 17
Biffy 4/8/2000 15

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com