Ga naar hoofdinhoud

age - script- en grafiekfunctie

De functie age retourneert de leeftijd op het tijdstip van de timestamp (in voltooide jaren) van iemand die is geboren op date_of_birth.

Syntaxis:  

age(timestamp, date_of_birth)

Kan een uitdrukking zijn.

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argumenten voor age
Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel, of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel, tot waar het voltooide aantal jaren moet worden berekend.
date_of_birth Geboortedatum van de persoon van wie de leeftijd wordt berekend. Kan een uitdrukking zijn.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

age('25/01/2014', '29/10/2012')

Retourneert 1.

Voorbeeld 2:  

age('29/10/2014', '29/10/2012')

Retourneert 2.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Employees:

LOAD * INLINE [

Member|DateOfBirth

John|28/03/1989

Linda|10/12/1990

Steve|5/2/1992

Birg|31/3/1993

Raj|19/5/1994

Prita|15/9/1994

Su|11/12/1994

Goran|2/3/1995

Sunny|14/5/1996

Ajoa|13/6/1996

Daphne|7/7/1998

Biffy|4/8/2000

] (delimiter is |);

AgeTable:

Load *,

age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age

Resident Employees;

Drop table Employees;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van age voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 3
Member DateOfBirth Age
John 28/03/1989 26
Linda 10/12/1990 24
Steve 5/2/1992 23
Birg 31/3/1993 22
Raj 19/5/1994 21
Prita 15/9/1994 20
Su 11/12/1994 20
Goran 2/3/1995 20
Sunny 14/5/1996 19
Ajoa 13/6/1996 19
Daphne 7/7/1998 17
Biffy 4/8/2000 15

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com