Ga naar hoofdinhoud

addmonths - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de datum n maanden na startdate of, als n negatief is, de datum n maanden vóór startdate.

Syntaxis:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor AddMonths
Argument Beschrijving
startdate De startdatum als tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
n Aantal maanden als een positief of negatief geheel getal.
mode mode geeft aan of de maand relatief tot het begin van de maand of relatief tot het eind van de maand is toegevoegd. Als de invoerdatum de 28ste of later is en mode is ingesteld op 1, dan is het resultaat van de functie een datum die even ver van het einde van de maand ligt als de invoerdatum. De standaardmodus is 0.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
addmonths ('2003-01-29',3) retourneert '2003-04-29'
addmonths ('2003-01-29',3,0) retourneert '2003-04-29'
addmonths ('2003-01-29',3,1) retourneert '2003-04-28'
addmonths ('2003-01-29',1,0) retourneert '2003-02-28'
addmonths ('2003-01-29',1,1) retourneert '2003-02-26'
addmonths ('2003-02-28',1,0) retourneert '2003-03-28'
addmonths ('2003-02-28',1,1) retourneert '2003-03-31'

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com