Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Appdesign

Du har läst in dina data. Nu ska du börja skapa ark och visualiseringar. När du skapar en instrumentpanel är det viktigt att använda rätt på rätt sätt och att göra arken strukturerade och användarvänliga.

Appen som du ska skapa är ganska enkel, men du kommer att lära dig några grundläggande designprinciper som du kan ha nytta av i framtiden.

Om du vill bygga en egen app och behöver inspiration kan du besöka webbplatsen Qlik. Du kan hitta ett stort antal appar som tjänar en mängd olika ändamål där. Detta är användbart om du letar efter en mall när du vill designa din egen app.

Om du söker hjälp med att skapa analyser kan du använda Insikter. Insikter hjälper dig att skapa meningsfulla diagram och analyser från dina data. Du kan skapa visualiseringar genom att välja den analystyp du vill använda och sedan välja data som ska inkluderas i analysen. Du kan också skapa visualiseringar från dina frågor med hjälp av sökbaserad analys.

Skapa arken

Appen som du bygger kommer att innehålla sju ark:

 1. Dashboard

 2. Product Details

 3. Customer Details

 4. Customer Location

 5. Insights

 6. Manager dashboard

 7. Filters

Du kommer att bygga de första fyra arken manuellt. De sista två arken bygger dy med hjälp av Insikter.

Du kommer att använda en kombination av standardredigeringsläget och det avancerade redigeringsläget. Standardläget hjälper dig att skapa innehåll snabbt, medan det avancerade läget låter dig finjustera alternativen i visualiseringarna och göra en mer detaljerad layout av arkobjekt. Avancerat läge ger dig också möjlighet att skapa diagramuttryck.

 1. Klicka på Mer högst upp till vänster och klicka sedan på Appöversikt.

 2. Klicka på Skapa nytt ark och döp sedan arket till Dashboard.
 3. Skapa ytterligare fyra ark och ge dem namnen Product Details, Customer Details, Customer Location och Insights.

  Du har nu fem ark som alla tillhör samma app. Det finns inget behov av att skapa ett Manager dashboard -ark, eftersom det kommer att genereras automatiskt av Insikter senare i denna handledning.

Följande skärmdumpar visar hur din app kommer att se ut när du har slutfört den här introduktionskursen.

Dashboard-ark med olika visualiseringar.

Instrumentpanelark när introduktionskursen är klar

Product Details-ark med olika visualiseringar.

Produktinformationsark när det är klart.

Customer Details-ark med olika visualiseringar.

Customer Details-arket

Customer Location-ark med olika visualiseringar.

Kundplatsarket när det är klart

Insights-ark med olika visualiseringar.

Insights-ark

Manager dashboard-ark med olika visualiseringar.

Arket Administratörens instrumentpanel

Filters

Som du ser finns det likheter mellan arken. Dy fyra första innehåller all filterrutor som är placerade till vänster. Det är bra att vara konsekvent när du designar en app. Insights och Manager dashboard bryter av mot den här designen eftersom deras roll i den här handledningen är att visa olika kapaciteter för att skapa diagram och avancerade analyser som finns tillgängliga via Insikter. På liknande sätt, finns Filters för att visa de olika filter som är tillgängliga vid skapande av diagram för att begränsa dataomfånget.

Visualiseringar som ligger på flera ark bör ha samma placering på arken så att användaren enkelt hittar dem. Designens logik ska göra det enkelt för användaren att utforska sina data. Placering är ett designområde att arbeta med. Ett annat är valet av visualisering.

Varje visualisering har sina fördelar. För att kunna bygga en effektiv och välfungerande app behöver du känna till de fördelarna. Till viss del är visualiseringarna självförklarande.

Grafiska element är utmärkta för översikter och trender. Tabeller sparar plats eftersom de kan användas för att presentera stora datamängder på en liten yta. En tabell ger dig exakta siffror, men informationen blir inte lika lättillgänglig som i grafiska element.

Därefter lägger du till visualiseringar till ditt första ark.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!