Gå till huvudinnehåll

Appdesign

PÅ DEN HÄR SIDAN

Appdesign

Du har läst in dina data. Nu ska du börja skapa ark och visualiseringar. När du skapar en instrumentpanel är det viktigt att använda rätt på rätt sätt och att göra arken strukturerade och användarvänliga.

Appen som du ska skapa är ganska enkel, men du kommer att lära dig några grundläggande designprinciper som du kan ha nytta av i framtiden.

Om du vill bygga en egen app och behöver inspiration kan du besöka Qlik-webbplatsen www.qlik.com. Där kan du hitta ett stort antal appar för olika ändamål. Chanserna är goda att du hittar en app där om du letar efter en mall när du ska designa något eget.

Skapa arken

Appen som du bygger kommer att innehålla fyra ark: Dashboard, Product Details, Customer Details och Customer Location.

  1. Öppna appöversikten, klicka på Skapa nytt ark och ge arket namnet Dashboard.
  2. Skapa ytterligare tre ark och ge dem namnen Product Details, Customer Details och Customer Location.
    Nu har du fyra ark i samma app, Tutorial.

Följande skärmdumpar visar hur din app kommer att se ut när du har slutfört den här introduktionskursen.

Dashboard-ark med olika visualiseringar.

Dashboard sheet

Product Details-ark med olika visualiseringar.

Product Details sheet

Customer Details-ark med olika visualiseringar.

Customer Details sheet

Customer Location-ark med olika visualiseringar.

Customer Location sheet

Du kan se att det finns likheter mellan arken. De innehåller all filterrutor som är placerade till vänster. Försök gärna vara konsekvent när du designar en app.

Visualiseringar som ligger på flera ark bör ha samma placering på arken så att användaren enkelt hittar dem. Designens logik ska göra det enkelt för användaren att utforska sina data. Placering på arket är ett område att arbeta med. Ett annat är valet av visualisering.

Varje visualisering har sina fördelar. För att kunna bygga en effektiv och välfungerande app behöver du känna till de fördelarna. Till viss del är visualiseringarna självförklarande.

Grafiska element är utmärkta för översikter och trender. Tabeller sparar plats eftersom de kan användas för att presentera stora datamängder på en liten yta. En tabell ger dig exakta siffror, men informationen blir inte lika lättillgänglig som i grafiska element.