Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Det femte och sjätte arket: Insights-ark och Manager-instrumentpanel.

Dessa ark fokuserar på alternativa sätt att skapa visualiseringar med hjälp av Insight Advisor. Du kommer att automatiskt generera tre visualiseringar och ett nytt ark genom att ställa Insight Advisor-frågor.

Insight Advisor hjälper dig att snabbt generera nya diagram eller hitta befintliga diagram i ett program. Om du är analytiker kan du utöka analysen i entt program till diagram som för närvarande inte finns i ett program. Om du är en programutvecklare hjälper Insight Advisor dig att snabbt bygga nya diagram och visualiseringar baserat på dina specifikationer.

Arket Insights

Insights-arket

Insight Advisor kan också skapa hela ark som innehåller flera visualiseringar.

Arket Manager dashboard

Arket Administratörens instrumentpanel

Skapa ett stapeldiagram från en sökning

I arket finns det ett sökfält märkt Ask Insight Advisor. Här kan du ange en fråga så kommer Insight Advisor Sök att se på dina data och generera diagram som besvarar din fråga.

Anteckning om tipsSökningar på naturliga språk fungerar bäst när du använder fält- och huvudobjektnamn.
Anteckning om information

Qlik Cloud stöder flera språk i Sök i Insight Advisor. Mer information om språk som stöds i Sök i Insight Advisor, finns i Språk som stöds.

Om din webbläsare inte är inställd på något av de språk som stöds används engelska. Du kan ändra vilket språk Insight Advisor ska använda genom att välja ett språk från knappen Språk.

 1. I sökrutan för Ask Insight Advisor anger du Who are the top five Manager for Sales och klickar på Skicka fråga.

 2. I det genererade stapeldiagrammet klickar du på Lägg till i ark och väljer Insights.

 3. Klicka på Insight Advisor för att återgå till arket.

 4. Klicka på  Redigera ark.

 5. Välj stapeldiagrammet.

 6. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Top 5 Managers for Sales.

 7. Klicka på Redigera ark för att sluta redigera.

Skapa multi-KPI från en sökning

Du kan ändra egenskaper från genererade insikter för att ändra diagramtypen. I det här fallet kommer vi att göra ett stapeldiagram som visar de tre nedersta produktgrupperna för försäljning för den senaste månaden, jämfört med föregående månad.

 1. I sökrutan för Ask Insight Advisor anger du what are the lowest 3 product groups for sales och klickar på Skicka fråga.

 2. Välj stapeldiagrammet.

 3. I panelen Analysegenskaper, klickar du på Stapeldiagram (grupperad) och väljer Multi-KPI.

 4. Under Analysperiod, väljer du YearMonth-last sorted value.

 5. Klicka på Lägg till i ark och välj Insights.

 6. Klicka på Insight Advisor för att återgå till arket.

 7. Klicka på  Redigera ark.

 8. Aktivera Avancerade alternativ uppe till höger.

 9. Välj multi-KPI.

 10. Välj måttet Sales 2014-Jun i egenskapspanelen.

 11. Under Nummerformatering, väljer du Pengar.

 12. Välj måttet Sales 2014-May.

 13. Under Nummerformatering, väljer du Pengar.

 14. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Bottom 3 product groups for sales.

 15. Klicka på Redigera ark för att sluta redigera.

Skapa diagram från analystyper

Med Analystyper i Insight Advisor, väljer du vilken typ av analys och de fält du ska använda. Insight Advisor genererar sedan diagram som ger analysen. Analystyper sträcker sig från standardanalyser, såsom uppdelningar eller trender över tid, till mer avancerade analyser, såsom beräkning av ömsesidig information mellan datauppsättningar eller k-means klustring. Detta hjälper dig att snabbt generera visualiseringar, narrativa tolkningar och hela instrumentpaneler.

 1. Klicka på Insight Advisor.

 2. Klicka på Skapa en analys.

 3. Välj Klustring (k-medelvärde).

 4. Välj Sales och ändra aggregering till medel.

 5. Välj Cost och ändra aggregering till medel.

 6. Välj Customer.

 7. I det genererade spridningsdiagrammet klickar du på Lägg till i ark och väljer Insights.

 8. Klicka på Insight Advisor.

Flytta och ändra storleken på visualiseringarna så att de matchar skärmdumpen ovan.

Skapa ett ark från analystyper

Vissa Insight Advisor analystyper, märkt som smarta ark, genererar hela ark med visualiseringar. Med smarta ark kan du snabbt bygga instrumentpaneler för analys. Vissa smarta ark kräver att tidsperioder definieras i programmets inläsningsskript, logiska modell eller autokalender. Mer information om hur programs logiska modeller påverkar Insight Advisor hittar du i Introduktionskurs – Anpassa hur Insight Advisor tolkar data.

 1. Klicka på Insight Advisor.

 2. Klicka på Skapa en analys.

 3. Välj Ändringar under perioden (detaljerad).

 4. Välj GrossSales.

 5. Välj Manager.

 6. Välj Date.

 7. Klicka på Öppna analys.

 8. I panelen för analysegenskaper, under Parametrar, ändrar du gränsen nästan till 100 och gränsen uppfyllt till 105.

 9. Klicka på Lägg till i nytt ark.

 10. Klicka på Insight Advisor.

 11. Klicka på Ark och välj Mitt nya ark.

 12. Klicka på  Redigera ark.

 13. Byt namn på arket till Manager dashboard.

 14. Klicka på Redigera ark för att sluta redigera.

Du är klar med att skapa visualiseringar. Nu kan du komplettera appen med data storytelling.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!