Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Det andra arket: Product Details

I det andra arket kommer du att skapa ett stapeldiagram och trädkarta som fokuserar på produkter. Sedan lägger du till filterrutor så att du kan filtrera efter datum och region.

Product Details-arket när det är klart

Produktinformationsark när det är klart.

Du kommer att börja ditt arbete i standardredigeringsläge. När du har skapat dina visualiseringar kommer du att använda avancerat redigeringsläge för att anpassa dem.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med de Top Sales. Se till att Avancerade egenskaper är avaktiverat.

 1. Gå till Fältoch dra Product Group -fältet till arket och lägg till det som en dimension.

 2. Lägg till Sales och Margin som mått.

  Som standard grupperas måtten när du lägger till ett andra mått i ett stapeldiagram.

 3. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på vertikalt stapeldiagram.

 4. Under Presentation > Etiketter markerar du kryssrutan Visa värdeetiketter.

Lägga till trädkartan

Trädkartan visar hierarkiska data med kapslade rektanglar. Använd en trädkarta när utrymmet är begränsat och du har en stor mängd hierarkiska data som du behöver få en överblick över. Trädkartor bör i första hand användas med värden som kan aggregeras.

Mer information finns i Trädkarta.

I den här trädkartan kommer du att skapa en produkthierarki.

 1. Klicka på Lägg till element under stapeldiagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Lägg till Product Group, Product Type och Item Desc som dimensioner.

 3. Lägg till Sales som ett mått.

 4. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på trädkarta.

 5. Under Presentation > Etiketter lägger du till rubrik: Product Tree map.

Anpassa dina diagram i avancerat redigeringsläge

Nu när alla visualiseringar har skapats kommer du att byta till avancerat redigeringsläge för att anpassa dem. Aktivera Avancerade alternativ uppe till höger.

Anpassa stapeldiragrammet

 1. Välj stapeldiagrammet.

 2. Gå till Sortering. Arrangera dina dimensioner och mått så här:

  1. Sum(Sales)

  2. Sum(Margin)

  3. Product Group

 3. Klicka på Sum(Sales). Ställ in Sortering från Auto till Anpassad. Välj Sortera numeriskt

  Ditt stapeldiagram är nu sorterat från bästa till sämsta säljresultat.

 4. Du kan lägga till uttryck i diagramtitlar. Gå till Utseende > Allmänt. Hitta Rubrik och klicka på Uttryck.

  Uttrycksredigeraren öppnas.

 5. Detta uttryck löser sig för att visa total försäljning:

  ='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'

Anpassa trädkartan

 1. Välj trädkartan.

 2. Under Utseende > Färger och teckenförklaring ändrar du Färger från Auto till Anpassade.

 3. Välj Pet mått i listan.

Lägga till filterrutorna

Filterrutor ska filtrera ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

Mer information finns i Filterruta.

Du kommer nu att återanvända filterrutorna Period och Region som du har sparat som originalobjekt.

 1. Ändra storleken på stapeldiagrammet och trädkartan så att det finns plats till vänster för två filterrutor.

 2. I resurspanelen klickar du på Länkat objekt för att öppna Original.

 3. Klicka på Visualiseringar.

 4. Dra Period-filterrutan till arket och ändra storleken.

 5. Dra Region-filterrutan till området nedanför Period och ändra storleken.

Arket är klart. I det övre högra hörnet klickar du på Nästa för att flytta till Customer Details-arket.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!