Gå till huvudinnehåll

Lägga till data

Andra steget mot en färdig app är att associera och ladda data.

Du ska ladda följande filer:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Associera data

I vyn Associationer i Datahanteraren visas dina data med bubblor, och varje bubbla motsvarar en datatabell. Bubblans storlek motsvarar mängden data i tabellen. Bubblor markerade med * indikerar en ny eller uppdaterad tabell. Du ska se fem datatabeller.

5 bubbles that are not associated.

Nu är det dags att skapa en association mellan fälten i tabellerna Sales och Sales rep.

 1. Dra bubblan Sales rep mot bubblan Sales.

  Qlik Sense upptäcker nu en moderat rekommenderad association till tabellen Sales och markerar bubblan med orange färg.

 2. Släpp bubblan Sales rep på bubblan Sales.

  Nu skapas en länk mellan bubblorna och tabellerna associeras med de rekommenderade fälten.

 3. Klicka på länken mellan bubblan Sales rep och bubblan Sales.

  I associationspanelen längst ned på skärmen visas en förhandsgranskning av data i de associerade fälten.

 4. Klicka på associationen Sales rep ID-Sales Rep Number i associationspanelen döp om det till Sales Rep Number.
 5. Associationen har nu namnet Sales Rep Number.

Nu har du associerat de två första tabellerna. Nästa steg är att associera fler tabeller.

Lägga till och associera ytterligare data

Du har redan associerat tabellerna Sales och Sales rep. Qlik Sense hjälper dig att identifiera rekommenderade associationer och du får nu utforska den här funktionen.

Gör följande i vyn Associationer:

 1. Klicka och håll kvar bubblan Customer.

  Bubblorna Sales och Cities är markerade med grönt eftersom Qlik Sense föreslår starkt att dessa två tabeller associeras till Customers.

 2. Klicka och håll kvar bubblan Cities.

  Bubblan Customer markeras med grönt. Bubblan Sales märks med orange, vilket indikerar en medelstark rekommendation.

 3. Klicka och håll kvar bubblan Item master.

  Bubblan Sales markeras med grönt.

Rekommenderade associationer identifieras mellan alla tabeller och du kommer nu att låta Qlik Sense skapa associationerna åt dig.

  1. Se till att fliken Rekommenderade associationer är öppen genom att klicka på Effects.

  2. Klicka på Använd alla.

   Tabellerna associeras nu enligt rekommendationerna från Qlik Sense.

   Associationerna mellan de fem tabellerna indikerade med länkar mellan sina respektive bubblor
   Data that has been associated.

Alla tabeller är nu associerade och du kommer nu att läsa in data.

Läsa in data

Nu har du lagt till alla datafiler och skapat associationer mellan deras tabeller. Innan du börjar bygga appen måste du ladda skriptet.

 1. Klicka på Ladda data.

  Ett förloppsfönster visas medan data laddas. Du kan fortsätta när dataladdningen har slutförts.

 2. Klicka på Stäng.

Visa datamodellen

Nu är du redo att börja bygga appen, men först ska vi titta på datamodellen.

 1. I verktygsfältet klickar du på undermenyn Förbered och väljer Datamodellvy.
 2. I datamodellvyns verktygsfält klickar du på expand för att expandera tabellerna.

Alla tabeller är nu anslutna och datamodellvyn ska ha följande innehåll. Ett fält som kopplar samman en eller flera tabeller kallas nyckel.

Datamodellvy med tabeller som är kopplade med hjälp av nyckelfält

Nu har du lagt till dina data och kan börja bygga appen.