Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Det fjärde arket: kundlokalisering

I det fjärde arket kommer du att göra en karta som visar var kunderna finns, och hur mycket de köper. Sedan lägger du till filterrutor så att du kan filtrera efter stad, region och kund.

Du kan skapa en karta genom att lägga till punktskikt och ytskikt för att visa dina data. Du måste välja en baskarta för att ge sammanhanget åt skiktdata. Du kan lägga till ett måttvärde eller ett uttryck till dimensionsvärdena och använda storleken på punkterna eller färg per mått för att avspegla måttets storlek.

Customer Location-ark när det är klart

Kundplatsarket när det är klart

Du kommer att börja ditt arbete i standardredigeringsläge. Du kommer att använda avancerat redigeringsläge för att skapa kartan.

Lägga till filterrutor

Den här gången kommer du att göra filterrutor i standardredigeringsläge. Se till att Avancerade egenskaper är avaktiverat.

 1. Under Egenskaper > Visualiseringar väljer du Mer. Klicka sedan på filterruta.

 2. Lägg till Region som dimension.
 3. Klicka på Lägg till element under linjediagrammet för att lägga till en ny visualisering.
 4. Lägg till två nya filterrutor, en med dimensionen City, den andra med dimensionen Customer.

Använd filterrutan för att välja en delmängd av data efter att du har skapat diagrammen nedan.

Skapa en karta i avancerat redigeringsläge

I Qlik Cloud kan du skapa två typer av kartor, punktkartor och områdeskartor. Du kan du kartor som visar data i punktskikt och ytskikt. Kartan som används för den här vägledningen innehåller ett punktskikt. Ett punktskikt skapas med punktkoordinater (latitud och longitud) eller platsnamn för att markera intressanta platser, till exempel städer.

Du kommer att använda avancerat redigeringsläge för att skapa kartan. Aktivera Avancerade alternativ uppe till höger.

 1. Ändra storlek på filterrutorna så att de är placerade till vänster och tar så lite plats som möjligt.

 2. Gå till Tillgångar > Diagramoch dra en karta till arket.
 3. I resurspanel klickar du på Fält och drar fältet City till kartan.
 4. Välj Lägg till som nytt skikt.
 5. Välj Lägg till punktskikt.
 6. Skikt i egenskapspanelen, klickar på City-punktskiktet.
 7. Plats, efter Platsfält, väljer du Longitude_Latitude.
 8. Gå till Storlek och form. I fältet Storlek efter skriver du in: Sum(Sales)
 9. Justera reglaget för Bublans storleksintervall om det behövs.

  Om minsta värdet för bubblan är för liten kan det hända att bubblan som representerar försäljning för en plats inte är synlig när den jämförs med en plats med en stor försäljningsvolym.

 10. I Färger, ställer du in Färger från Auto till Anpassat.
 11. Välj Enligt mått i listan och i Välj åtgärd skriver du in: Sum(Sales)
 12. Ställ in FärgschemaDivergerande toning.
 13. Gå till Utseende > Teckenförklaring. Avaktivera Visa teckenförklaring.
 14. Lägg till titeln Location på kartan.

 15. Klicka på Redigera ark för att sluta redigera.

Kartstorleken justeras i enlighet med valen som görs i filtren. Till exempel om du väljer Nordic så zoomar kartan in på norra Europa och visa platser för försäljning i det området.

Du kan välja specifika områden på kartan genom att hålla nere skifttangenten samtidigt som du använder musen för att lägga en lasso kring området som ska visas. Urvalet i filterrutorna återspeglar sedan valen som har gjorts på kartan.

Om du väljer en specifik plats på kartan visas kunderna på den platsen i filterrutorna. Valen som har gjorts på andra ark påverkar också data som visas på arket Kundlokalisering.

Arket är klart. I assets panel klickar du på Ark och väljer Insights för att gå till det arket.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!