Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Göra förberedelser

I det här steget skapar du en ny analysapp och lägger till datafilerna från mappen BuildingAnAppFiles.

Öppna Qlik Cloud

Öppna Qlik Cloud genom att ange en webbadress i webbläsaren, exempelvis https://<adressen till din klientorganisation>. Om ett inloggningsfönster öppnas i webbläsaren anger du ditt användarnamn och lösenord. Den exakta adress och inloggningsuppgifter som du anger beror på hur Qlik Cloud har driftsatts i din organisation.

Placera källfilerna till introduktionskursen i en ny app

Mappen BuildingAnAppFiles du laddade ner innehåller datafilerna. Innan du börjar skapa visualiseringar måste du skapa en ny app och lägga till dina data.

När du skapar en ny app ska du placera den i ditt personliga utrymme. Ditt personliga utrymme är din privata arbetsyta i hubben.

Skapa en ny app

 1. Logga in till Qlik Cloud.
 2. Klicka på Lägg till ny.
 3. Klicka på Ny analysapp.
 4. Ange ett Namn för din app. Till exempel: Bygga en app - handledning.
 5. Välj ett Utrymme för den nya appen.

  Det förvalda alternativet är ditt Personliga utrymme.

 6. Klicka på Skapa.

Ladda upp källfilerna med handledningen

Du måste ladda upp datafilerna till hubben.

 1. Öppna appen du skapade.

  Du ser skärmbilden med appöversikt.

 2. Markera alla fyra xlsx-datafiler från mappen BuildingAnAppFiles och dra dem till brickan Filer och andra källor. Dessa fyra filer är:

  • Cities.xlsx

  • Customers.xlsx

  • Item master.xlsx

  • Sales.xlsx

  Vyn i en app utan data.

 3. I det övre högra hörnet klickar du på  Lägg till Läs in data. Klicka på Filer och andra källor
 4. Dra Sales rep.csv-filen till brickan Släpp en fil här eller klicka för att välja en fil.
 5. Du kommer att se datatabellen. Se till att rullgardinsmenyn Fältnamn är inställd på Inbäddade fältnamn.
 6. Klicka på Nästa.
Anteckning om information

Om du ser en dialogruta som säger "Ersätt fil? Filen finns redan", då kan du ha lagt till dessa filer i ditt personliga utrymme vid ett tidigare tillfälle. Eller så kan du ha olika datafiler med samma filnamn. Du kan välja att ersätta de befintliga filerna eller avbryta uppladdningen.

Datafilerna läggs till bland dina personliga datafiler. De är redo att associeras i Datahanteraren.

Datafiler i Datahanteraren

Datatabeller i Datahanteraren redo att associera

Nästa steg är att associera och läsa in data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!