Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Det sjunde arket: Filter

På det sjunde arket, lägger du till filter för att begränsa den data som används i en visualisering till en specifik deluppsättning med data.

Filters-arket när det är klart

Du kan filtrera på:

 • Värden: Filtrera med valda värden från ett fält. Filtrera till exempel resultat så att de bara inkluderar de värden du väljer från ett fält.

 • Sökningar: Filtrera med hjälp av matchningar från en sökning. Filtrera exempelvis resultat så att de bara inkluderar de som börjar med ett specifikt kodprefix.

 • Villkor: Filter som överensstämmer med angivna villkor. Till exempel kan du filtrera resultat för att bara inkludera de som uppfyller ett numeriskt tröskelvärde.

 • Rensa urval: Filter för att utesluta val som skett i andra visualiseringar från den här visualiseringen för det valda fältet.

För det här arket, kommer du att skapa fyra visualiseringar och tillämpa ett filter för vart och ett av dem. Du kommer att börja ditt arbete i standardläge. Skapa ett nytt ark och ge det namnet Filters.

Filtrering på värden

För din första filtrerade visualisering, skapar du ett ringdiagram som visar försäljning per stad och filtrerar den med värdet Nordic från fältet Region.

 1. Välj standardvärdet för visualisering i det nya arket.

 2. Under Visualisering, väljer du Ringdiagram.

 3. Gå till Fält och dra och släpp fältet City under Andel (dimensionsvärden).

 4. Dra och släpp fältet Sales under Vinkel (mått).

 5. Dra och släpp fältet Region under Filter.

 6. Välj Värden och välj Nordic.

 7. Under PresentationEtiketter, anger du Försäljning per stad (Norden) som rubrik.

Filtrering vid sökning

För nästa visualisering kommer du att skapa ett KPI och filtrera det för att visa försäljningsresultatet enbart för juice.

 1. Lägg till en ny visualisering till höger om Försäljning per stad (Norden).

 2. Under Visualisering väljer du KPI (nyckeltal) KPI.

 3. Dra och släpp fältet Sales under Första KPI (mått).

 4. Dra och släpp fältet Product Sub Group under Filter.

 5. Välj Sök.

 6. Välj Matchar exakt.

 7. AngeJuice.

 8. Under PresentationEtiketter, anger du Försäljning (Juice) som rubrik.

Filtrering på villkor

Skapa sedan ett vertikalt grupperat stapeldiagram och filtrera det så att det enbart inkluderar försäljning med värden över 40 000.

 1. Lägg till en ny visualisering under Försäljning per stad (Norden) och Försäljning (Juice).

 2. Under Visualisering, väljer du Vertikalt grupperat stapeldiagram.

 3. Dra och släpp fältet Product Type under Staplar (mått).

 4. Dra och släpp fältet Sales under Staplarnas längd (mått).

 5. Dra och släpp fältet Sales under Filter.

 6. Välj Villkor.

 7. Välj Jämför.

 8. Ange 40000under Större än.

 9. Under PresentationEtiketter, anger du Summa för försäljning som är högre än 40 000 per produkt som rubrik.

Filtrera genom att rensa urvalet

Skapa slutligen ett ringdiagram och lägg till ett tydligt urvalsfilter så att valen i andra diagram från Region inte påverkar det här diagrammet.

 1. Lägg till en ny visualisering till höger om Summa för försäljning som är högre än 40 000 per produkt.

 2. Välj standardvärdet för visualisering i det nya arket.

 3. Under Visualisering, väljer du Ringdiagram.

 4. Gå till Fält och dra och släpp fältet Region under Andel (dimensionsvärden).

 5. Dra och släpp fältet Sales under Vinkel (mått).

 6. Dra och släpp fältet Region under Filter.

 7. Välj Rensa urval.

 8. Under PresentationEtiketter, anger du Försäljning per region som rubrik.

Du kan nu göra urval i Region i andra diagram utan att ändra det här diagrammet. Urval som sker i det här diagrammet påverkar dock andra diagram.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!