Gå till huvudinnehåll

Arkvyn

Apputvecklare lägger till visualiseringar och andra element på ark i en app. Appkonsumenter interagerar med arket för att analysera data. Apputvecklare och appanvändare kan interagera med Insight Advisor och generera visualiseringar utifrån frågor som ställs med naturligt språk.

Öppna ett ark genom att klicka på Ark under fliken Analysera i navigeringsfältet.

Utveckla ark i redigeringsläge. Interagera med ark i analysläge. Utforska data med Insight Advisor i Upptäckter.

Redigera

Redigera ett ark genom att klicka på Redigera.

Arkvyn i redigeringsläge

Arkvyn i utvecklarläge.

Du kan göra följande:

 • Lägga till ett nytt ark eller gå till ett ark genom att klicka på Ark.

 • Öppna resurspanelen genom att klicka på Resurser. Lägga till resurser på ditt ark. Du kan till exempel lägga till en visualisering på ett ark. Se: Resurspanelen

  Om du vill använda Insight Advisor för att få hjälp med att skapa visualiseringar klickar du på Use assisted explore (Få hjälp med utforskning). Se: Skapa visualiseringar med Insight Advisor

 • Öppna egenskapspanelen genom att klicka på Egenskaper. Konfigurera egenskaper för ett ark eller en visualisering. Du kan till exempel lägga till dimensioner och mått i en visualisering. Se: Egenskapspanelen

Analysera

Interagera med visualiseringar och data i ett ark.

Arkvyn i analysläge

Arkvyn i analysläge.

Du kan göra följande:

Valåtgärder
UI-element Åtgärd
Urval – Historik Gå bakåt i urvalen.
Urval – Gå framåt Gå framåt i urvalen.
Urval – Rensa alla Rensa alla urval.
Sökning i urval

Öppna Smart sökning för att söka i hela datauppsättningen.

Mer information finns här: Använda smartsökning

Urval – Aktuella Öppna urvalsverktyget, som är ett komplement till urvalsraden.

Alternativmenyn

Du öppnar alternativmenyn genom att högerklicka på ett diagram eller klicka på hovringsmenyn Mer.

Olika menyalternativ visas beroende på om du redigerar eller analyserar, diagramtypen, och på den behörighet som administratören har tilldelat dig.

Hovringsmenyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan avaktivera pekskärmsläget i den globala menyn.

Alternativ

 • Helskärm: Expandera en visualisering till helskärmsläge.

 • Utforskningsmeny: Ändra vissa egenskaper för visualiseringen utan att göra urval eller redigera arket. Se: Visuell utforskning

 • Visa data: Visa data för en visualisering i en tabell.

 • Dela: Dela visualiseringen på olika sätt, till exempel som en bild, en länk eller ett inbäddat objekt.

 • Skapa avisering: Skapa en avisering för data i visualiseringen. Se: Övervaka data med aviseringar

 • Ta ögonblicksbild eller öppna Bildbibliotek. Se: Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder

 • Hämta: Hämta visualiseringen i olika format, till exempel som en bild eller en datafil.

Insight Advisor

Klicka på Utforskning eller ställ en fråga i Insikter-sökfältet om du vill generera visualiseringar med Insight Advisor i Insight Advisor-utforskning.

Insight Advisor

Insight Advisor öppen i ett ark

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insight Advisor.

Tryckgester i arkvyn

Tryckgester
Tryckgest Åtgärd
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny
Tryck länge på en visualisering Öppnar alternativmenyn
Svep Förflytta dig i listor och visualiseringar
Nyp ihop eller dra isär Zooma in eller ut i visualiseringar
Tryck med två fingrar Välj ett intervall i en lista, tabell eller axel i ett stapeldiagram
Svep med två fingrar Panorera en visualisering med ett spridningsdiagram
Tryck med tre fingrar Återställ zoomningsnivån för ett spridningsdiagram