Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arkvyn

Apputvecklare lägger till visualiseringar och andra element på ark i en app. Appkonsumenter interagerar med arket för att analysera data. Apputvecklare och appanvändare kan interagera med Insikter och generera visualiseringar utifrån frågor som ställs med naturligt språk.

Öppna ett ark genom att klicka på Ark under fliken Analysera i navigeringsfältet.

Utveckla ark i redigeringsläge. Interagera med ark i analysläge. Utforska dina data med Insikter i Insikter.

Anteckning om informationDitt användargränssnitt kan skilja sig från hur gränssnittet som visas i skärmbilderna nedan ser ut. Appskaparen kan exempelvis ha dolt verktygsfältet eller arkrubriken. Mer information finns i Dölj verktygsfältet och rubriken i ark.

Redigera

Redigera ett ark genom att klicka på Redigera.

Arkvyn i redigeringsläge

Arkvyn i redigeringsläge.

Du kan göra följande:

 • Lägga till ett nytt ark eller gå till ett ark genom att klicka på Ark.

 • Klicka på Lägg till element för att lägga till nya visualiseringar på arket.

 • Dra och släpp fält och huvudobjekt från Tillgångar till Egenskaper för att lägga till data till visualiseringar.

 • Konfigurera egenskaperna för ett ark eller en visualisering i Egenskaper.

 • Klicka på Avancerade alternativ för att öppna det avancerade redigeringsläget. I det avancerade redigeringsläget kan du göra följande: 

  • Öppna resurspanelen genom att klicka på Resurser. Lägga till resurser på ditt ark. Du kan till exempel lägga till en visualisering på ett ark. Se: Resurspanelen

   Om du vill använda Insikter för att få hjälp med att skapa visualiseringar klickar du på Use assisted explore (Få hjälp med utforskning). Se: Skapa visualiseringar med Insikter

  • Öppna egenskapspanelen genom att klicka på Egenskaper. Konfigurera egenskaper för ett ark eller en visualisering. Du kan till exempel lägga till dimensioner och mått i en visualisering. Se: Egenskapspanelen

Resurspanel i redigeringsläge

Lägg till data till visualiseringar från Tillgångar. Tillgångar innehåller Fält och Originalobjekt.

Resurser

Fält

Fält representerar de data som är tillgängliga i din app. Dra ett fält till under Data i Egenskaper för att lägga till data till visualiseringar. Fält är markerade med olika ikoner för att visa vilken typ av datakälla de klassificeras som.

IkonDatatypDefinition
Numeriska dataData som endast innehåller numeriska värden
TextsträngarData som innehåller textsträngar

Datum och tid

Alla datumfält är markerade med och kan utvidgas för att använda fältets datum- och tidsattribut. Datum- och tidsattribut skapas automatiskt när du använder Datahanteraren. Om du har använt Skriptredigeraren för att ladda data måste du skapa datum- och tidsattribut med hjälp av härledda fält.

Se: Datum- och tidsfält

Geografiska data

Alla fält som identifieras som geopunkter i kartvisualiseringar är markerade med .

Se: Läs in egen kartdata

Du kan även högerklicka på fält och göra följande:

Originalobjekt

Skapa dimensioner och mått som originalobjekt som kan återanvändas i din app.

Vissa originalobjekt kan ha associerade termer i ordlistan. Du associerar termer och deras definition genom att klicka på originalobjektet och hovra med markören över termen. Du kan klicka på termen för att visa hela termens ordlistepost.

Originalobjekt med länkad term

Originalobjektet Bruttomarginal öppet och visar termen för bruttomarginal från ordlistan.

Se:

Egenskaper

Konfigurera egenskaper för en visualisering i egenskapspanelen.

Klicka på Egenskaper i verktygsfältet i ett ark så öppnas egenskapspanelen. Du måste vara i redigeringsläget.

Om du vill visa egenskaperna för en visualisering klickar du på visualiseringen.

Egenskaper

Egenskapspanelen med visualisering vald.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken visualisering du redigerar. Detta kan du normalt göra:

 • Lägga till dimensioner och mått och ange hur de visas
 • Ange sorteringsordning och sorteringskriterier
 • Ändra hur visualiseringen visas
 • Konfigurera anpassade beskrivningar

Se: Skapa och redigera visualiseringar

Analysera

Interagera med visualiseringar och data i ett ark.

Arkvyn i analysläge

Arkvyn i analysläge.

Du kan göra följande:

 • Gå till ett ark genom att klicka på Ark.

 • Klicka på Resurser för att skapa och hantera tillgångar för att utforska appinnehåll. Detta är en annan resurspanel än den du ser när du redigerar ett ark. Mer information om resurspanelen i redigeringsläget finns i Resurspanel i redigeringsläge.

 • Göra urval i en visualisering och utforska insikter som baseras på urval. Se: Utforska med urval

 • Skapa bokmärken utifrån urval. Se:

 • Söka i data. Se: Använda smartsökning

 • Klicka på Insikter för att skapa rekommendationer för visualiseringar med naturligt språk och enkla konfigurationsalternativ. Se: Insikter

Valåtgärder
Objekt i användargränssnittÅtgärd
Urval – HistorikGå bakåt i urvalen.
Urval – Gå framåtGå framåt i urvalen.
Urval – Rensa allaRensa alla urval.
Sökning i urval

Öppna Smart sökning för att söka i hela datauppsättningen.

Mer information finns här: Använda smartsökning

Urval – AktuellaÖppna urvalsverktyget, som är ett komplement till urvalsraden.

Resurspanel i analysläge

I analysläget klickar du på Resurser för at öppna en panel där du kan skapa och hantera följande:

Alternativmenyn

Du kan använda alternativmenyn för att utföra åtgärder med anknytning till visualiseringen.

Alternativmeny bredvid ett diagram

Alternativmeny för ett diagram

Du kan öppna alternativmenyn genom att:

 • Högerklicka på ett diagram.
 • Klicka på hovringsmenyn Mer.

Menyalternativ varierar beroende på:

 • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
 • Diagramtyp.
 • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.

Alternativmeny för ett diagram med expanderad hovringsmeny

Alternativmeny när "mer"-ikonen bredvid ett diagram har valts.

Menyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan slå på och av pekstödet genom att klicka eller trycka på navigeringsknappen (Navigering) och använda växelknappen för Navigering.

Alternativ

Bland de tillgängliga åtgärder som du kan se i alternativmenyn finns:

Åtgärder från alternativmenyn
AlternativArklägenTillgängliga åtgärder
Visa HelskärmRedigera, analyseraExpandera en visualisering till helskärmsläge.
Analys av de viktigaste drivkrafterna Analys av de viktigaste drivkrafternaRedigera, analyseraKonfigurera en analys av de viktigaste drivkrafterna med ett mått eller kompatibel dimension från diagrammet som mål. Lägg till andra dimensioner och mått som funktioner för att jämföra deras relativa påverkan på målet. Se: Hitta de viktigaste drivkrafterna bakom dina data med analys av de viktigaste drivkrafterna
Ikon för alternativ för Developer UtvecklareRedigera, analyseraKom åt utvecklaralternativen för visualiseringen. För att komma åt den här funktionen lägger du till /options/developer i URL:en.
informationsikonen Visa detaljer Analysera

Visa information: se fälten och originalobjekten i visualiseringen. Du kan visa deras beroenden för att se fälten i dem och deras källor samt termer i en länkad ordlista.

Detaljer kan slås på och stängas av i visualiseringar från panelen med visualiseringsegenskaper i avancerat redigeringsläge under Utseende > Allmänt > Visa detaljer.

Mer om Detaljer finns i Visa detaljer för visualiseringar.

Kontroller Utforskningsmeny AnalyseraÄndra vissa egenskaper för visualiseringen utan att göra urval eller redigera arket. Se: Visuell utforskning
Tabell Visa data AnalyseraVisa data för en visualisering i en tabell.
Dela Dela AnalyseraDela visualiseringen på olika sätt, till exempel som en bild, en länk eller ett inbäddat objekt.
Avisering Aviseringar AnalyseraSkapa en avisering för data i visualiseringen, eller öppna en befintlig avisering som redan har skapats för den. Se: Övervaka data med aviseringar
E-post Prenumerera AnalyseraPrenumerera på visualiseringen för att få automatiserade rapporter som anger dess aktuella utseende och data. Se: Schemalägga rapporter med prenumerationer
Analysera Övervaka i hubben AnalyseraLägg till diagrammet i din Qlik Cloud-analys-hubb för snabbare åtkomst utan att öppna källappen. Se: Övervaka visualiseringar
Anteckning Anteckningar AnalyseraKom åt de möjliga åtgärderna med anknytning till anteckningar för visualiseringen. Bland alternativen kan finnas Skapa anteckning med ögonblicksbild, Hitta anteckningar med anknytning till det här diagrammet och Lägg till ögonblicksbild i anteckning. Se: Avbilda och dela insikter med anteckningar
Storytelling Storytelling-ögonblicksbilder AnalyseraHantera tillgängliga storytelling-ögonblicksbilder för diagrammet. Du kan exempelvis Ta en ögonblicksbild eller kom åt Bildbilblioteket. Se: Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder
Hämta Hämta AnalyseraHämta visualiseringen i olika format, till exempel som en bild, PDF eller en datafil.
Länk Lägg till originalobjekt, Avlänka visualiseringRedigeraLägg till visualiseringen som en originalvisualisering så att en kan återanvändas av dig och andra apputvecklare. Du kan också avlänka diagrammet från en befintlig originalvisualisering. Se: Återanvända visualiseringar med en originalvisualisering
Saxar Klippa ut, Kopiera Kopiera, Klistra in Klistra in, Klistra in Klistra in och ersättRedigeraStandardåtgärder som gör det möjligt att kopiera och klistra in visualiseringar över ark.
Papperskorg RaderaRedigeraTa bort visualiseringen från arket.
Kopiera Kopiera format, Klistra in Klistra in formatRedigeraKopiera den anpassade formateringen för en visualisering och klistra in den i en annan visualisering. Se: Kopiera och klistra in visualiseringsformatering

Insikter

Klicka på Insikter för att få åtkomst till Insikter Sök och Analystyper i Insight Advisor. Du kan ställa en fråga i sökfältet Insights för att generera visualiseringar med Insikter Sök.

Insikter

Insight Advisor öppen i ett ark

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insikter.

Tryckgester i arkvyn

Tryckgester
TryckgestÅtgärd
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny
Tryck länge på en visualiseringÖppnar alternativmenyn
SvepFörflytta dig i listor och visualiseringar
Nyp ihop eller dra isärZooma in eller ut i visualiseringar
Tryck med två fingrarVälj ett intervall i en lista, tabell eller axel i ett stapeldiagram
Svep med två fingrarPanorera en visualisering med ett spridningsdiagram
Tryck med tre fingrarÅterställ zoomningsnivån för ett spridningsdiagram

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!