Gå till huvudinnehåll

Avbilda och dela insikter med anteckningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Avbilda och dela insikter med anteckningar

Skapa anteckningar med ögonblicksbilder av data för att skapa en personlig berättelse och samarbeta med andra.

Skapa en privat anteckning i ditt personliga utrymme för egen användning. Skapa en anteckning i ett delat eller hanterat utrymme för att samarbeta med teamet.

Välj Anteckningar i verktygsfältet i arkvyn. Välj utrymmet där du vill skapa anteckningen och sedan Add Skapa ny anteckning.

Välja utrymme i arkvyn

Skapa ny anteckning i arkvyn

Du kan även välja Add Lägg till nytt i navigeringsfältet och sedan skapa en ny anteckning.

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet

Create new note from navigation bar.

Mer information finns i Arbeta med anteckningar.

Behörigheter

Skapa och visa anteckningar

Alla användare i en klientorganisation kan skapa och dela anteckningar.

Anteckningar som du skapar i ett personligt utrymme är privata och ingen annan kan visa dem.

Om du skapar anteckningar i ett delat eller hanterat utrymme kan andra medlemmar i utrymmet visa dem. Den som skapar anteckningen kan tillåta att andra medlemmar i utrymmet redigerar den. Redaktörer för anteckningar kan även tillåta att andra medlemmar i utrymmet redigerar dem.

Huvudadministratören kan se alla antecknar som andra har skapat i klientorganisationen genom att välja Utforska i navigeringsfältet och sedan välja fliken Anteckningar. För att kunna öppna eller visa innehållet i en anteckning måste huvudadministratören dock vara medlem i det delade eller hanterade utrymmet där anteckningen finns.

Huvudadministratören kan inaktivera anteckningar. Mer information finns i Hantera anteckningar.

Ta bort anteckningar

Följande användare kan ta bort en anteckning:

 • Anteckningens ägare
 • Utrymmesägare och administratörer
 • Huvudadministratör

Datasäkerhet

En antecknings upphovsperson kan skapa en ögonblicksbild av data denna har åtkomst till och lägga till bilden i anteckningen. Detta gäller även känsliga data som andra kanske har begränsad åtkomst till enligt section access-regler. Om anteckningen finns i ett delat eller hanterat utrymme kan alla andra medlemmar i utrymmet se ögonblicksbilderna i anteckningen. Var försiktig när du delar data som andra användare kanske inte är behöriga att se.

Meddelanden

Följande meddelandeinställningar hanterar du från Profilinställningar i din profilmeny:

 • När du läggs till för samarbete i en anteckning

 • När du omnämns i en anteckning

Meddelandet om att en anteckning skapats i ett utrymme hanterar du i Inställningar/Meddelandeinställningar i utrymmet.

Begränsningar

Anteckningar stöder inte följande:

 • Datautrymmen
 • Qlik Sense Mobile for SaaS-app
 • QlikView-appar (dokument) i Qlik Sense

Anteckningar stöder inte följande visualiseringar:

 • Knapp
 • Behållare, inklusive enskilda diagram i behållare
 • Anpassade komplement
 • Dashboard bundle-komplement
 • Filterruta
 • Komplement för ordmolnsdiagram
 • Komplementet Multi-KPI
 • Komplementet Trellis container

Följande begränsningar gäller för anteckningar:

 • Högst 25 användare kan öppna samma anteckning samtidigt.
 • Det finns inget stöd för att skapa anteckningar i webbläsare på mobila enheter. Anteckningar är skrivskyddade.
 • Inställningen höger till vänster stöds inte.
 • Dynamiska diagram stöds inte.
 • Urval från dynamiska bokmärken stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar. Urvalen kommer att vara de urval som användes i visualiseringen när ögonblicksbilden lades till i anteckningen.
 • Föregående- eller nästa-urval från set-analysuttryck stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar.
 • Variabelvärden i ögonblicksbilder i anteckningar är fixerade och uppdateras inte om de ändras i källappen.