Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Avbilda och dela insikter med anteckningar

Skapa anteckningar med ögonblicksbilder av data för att skapa en personlig berättelse och samarbeta med andra.

Skapa en privat anteckning i ditt personliga utrymme för egen användning. Skapa en anteckning i ett delat eller hanterat utrymme för att samarbeta med teamet.

I analysläget i arkvyn väljer du Anteckningar från resurspanelen. Välj utrymmet där du vill skapa anteckningen och sedan Lägg till Skapa ny anteckning.

Välja utrymme i arkvyn

Skapa ny anteckning i arkvyn

Skapa en ny anteckning inifrån en app i ett delat utrymme.

Du kan även välja Lägg till Lägg till nytt i navigeringsfältet, och sedan skapa en ny anteckning.

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet.

Du kan även skapa en ny anteckning från en ögonblicksbild. I arkvyn högerklickar du på ett diagram och väljer Anteckning Anteckningar, och klickar sedan på Kamera Skapa anteckning med ögonblicksbild. Ögonblicksbilden läggs automatiskt till i den nya anteckningen.

Mer information finns i Arbeta med anteckningar.

Behörigheter

Din möjlighet att visa, skapa, dela och ta bort anteckningar beror på vilken typ av utrymme du arbetar i, dina behörigheter i det utrymmet och delningskonfigurationen som har ställts in på anteckningsnivån.

Skapa och visa anteckningar

Alla användare i en klientorganisation kan skapa och dela anteckningar.

Anteckningar som du skapar i ett personligt utrymme är privata och ingen annan kan visa dem.

Som standard kan anteckningar som du skapar i ett delat eller hanterat utrymme bara visas av dig. Du kan tillåta att andra enskilda medlemmar i utrymmet visar och redigerar anteckningen. Du kan också göra anteckningen offentlig så att andra medlemmar i utrymmet kan se den.

För anteckningar som inte är offentliga kan användare med rollerna Ägare eller Kan hantera i utrymmet se att anteckningen finns i utrymmet, men de kan inte visa innehållet såvida inte de har getts åtkomst till anteckningen. Om de inte har fått tillgång till en anteckning kan användare med de här rollerna i utrymmet dela anteckningen och modifiera enskilda användares tillgång till anteckningen, men de kan inte göra den offentlig.

För att dela en anteckning i ett delat utrymme med en annan enskild medlem i utrymmet måste den medlem i utrymmet som du delar anteckningen med ha någon av de tillgängliga rollerna i utrymmet utom Kan förbruka data i utrymmet. När en anteckning i ett delat utrymme görs offentlig kan alla medlemmar i utrymmet, utom användare som enbart har rollen Kan förbruka data, öppna och visa anteckningen.

För att dela en anteckning i ett hanterat utrymme med en annan enskild medlem i utrymmet måste den medlem i utrymmet som du delar anteckningen med ha någon av de tillgängliga rollerna i utrymmet utom Kan publicera och Kan förbruka data i utrymmet. När en anteckning i ett hanterat utrymme görs offentlig kan medlemmar i utrymmet med någon av de följande rollerna öppna och visa anteckningen:

 • Har begränsad vy

 • Kan visa

 • Kan bidra

 • Kan hantera

Om ägaren av anteckningen vill låta andra medlemmar i utrymmet modifiera åtkomstkontroller för anteckningen kan de tilldela åtkomst till anteckningen för de användarna (göra dem till medförfattare).

Huvudadministratören kan se alla anteckningar som andra har skapat i klientorganisationen genom att välja Katalog i navigeringsfältet och sedan välja fliken Anteckningar från filtret Typer. För att kunna öppna eller visa innehållet i en anteckning måste huvudadministratören dock vara medlem i det delade eller hanterade utrymmet där anteckningen finns, och ha fått åtkomst till anteckningen.

Huvudadministratören kan inaktivera anteckningar. Mer information finns i Hantera anteckningar.

Mer information om hur du delar anteckningar i delade och hanterade utrymmen finns i Arbeta med anteckningar.

Ögonblicksbilder i anteckningar

Du kan skapa en anteckning från en ögonblicksbild eller lägga till ögonblicksbilder i en anteckning från privata eller offentliga ark i personliga, delade eller hanterade utrymmen. Alla medlemmar i utrymmet med tillgång till anteckningen kan se ögonblicksbilderna i den. Det är dock bara du som har åtkomst till dina privata ark, och därför kan inte andra medlemmar gå till arket genom att välja  Länk till källa i ögonblicksbilden i anteckningen. Mer information finns i Göra appinnehåll offentligt i delade utrymmen.

Beroende på vilka hanterade utrymmen den publiceras till, kan en enskild app ha flera versioner eller kopior i olika utrymmen. Detta kan påverka den uppsättning anteckningar som finns tillgängliga för dig. Om du till exempel publicerar en app från ett personligt eller delat utrymme till ett hanterat utrymme, och sedan lägger till en anteckning till appen i det hanterade utrymmet (till exempel en anteckning som innehåller en ögonblicksbild av ett diagram), kommer anteckningen inte att vara synlig i kopian av appen som finns i det personliga eller delade utrymmet.

Behörighetsnivåer för anteckningar

Det finns olika behörighetsnivåer för medlemmar i utrymmen för anteckningar i delade och hanterade utrymmen. Vissa av dessa kan ställas in globalt eller individuellt. De möjliga behörighetsnivåerna för en anteckning är som följer, rangordnat från högsta till lägsta behörighetsnivån:

 • Is owner: detta är anteckningens ägare och användaren som skapade anteckningen. Den liknar anteckningsbehörigheten Kan redigera, men med några viktiga undantag. Den här behörighetsnivån kan inte ändras eller flyttas till en annan medlem i utrymmet. Den här användaren har fullständig kontroll över om anteckningen delas med andra medlemmar i utrymmet eller inte, och över vem som får initial åtkomst. När anteckningens ägare nämns i en anteckning visas behörighetsnivån för användaren som Kan redigera.

  Anteckningens ägare kan ta bort anteckningen från utrymmet, medan andra användare med Kan redigera-åtkomst inte kan göra det.

 • Can edit: användare med den här behörighetsnivån är medförfattare till anteckningen. Med den här behörighetsnivån kan en användare redigera innehållet i en anteckningen och ställa in delningskonfigurationer för anteckningen (göra anteckningen offentlig och hantera åtkomst för enskilda medlemmar i utrymmet).

 • Can view: användare med den här behörighetsnivån kan se att anteckningen finns, och läsa dess innehåll. De kan inte modifiera anteckningens innehåll och kan inte heller modifiera behörighetsnivåerna för andra medlemmar i utrymmet för anteckningen.

 • No access: detta är standardbehörighetsnivån som tilldelas till alla andra medlemmar i utrymmet utom ägaren av anteckningen när anteckningen skapas. Såvida inte de har rollen Ägare eller Kan hantera i utrymmet kan de inte se att anteckningen finns och kan därmed inte heller se innehållet. Om en användare med behörighetsnivån Ingen åtkomst nämns i en anteckning kommer de inte a tt meddelas om att de omnämns.

Ta bort anteckningar

Följande användare kan ta bort en anteckning:

 • Anteckningens ägare
 • Utrymmesägare och administratörer
 • Huvudadministratör

Datasäkerhet

En antecknings upphovsperson kan skapa en ögonblicksbild av data denna har åtkomst till och lägga till bilden i anteckningen. Detta gäller även känsliga data som andra kanske har begränsad åtkomst till enligt section access-regler. Om anteckningen finns i ett delat eller hanterat utrymme kan alla andra medlemmar i utrymmet som har tillgång till anteckningen se ögonblicksbilderna i anteckningen. Var försiktig när du delar data som andra användare kanske inte är behöriga att se.

Anteckning om varningEn användare kan ha åtkomst till synlighet för alla andra användare i samma klientorganisation – sådan synlighet kan inkludera (men inte vara begränsad till): användarnamn, e-postadresser och användares subject, som är en unik sträng använd för att identifiera användaren som tillhandahålls Qlik Cloud av konfigurerad Identity Provider.

Meddelanden

Du kan göra dina meddelandeinställningar globalt (för klientorganisationen), på utrymmesnivå och individuellt (för varje meddelande). Meddelandeinställningar på utrymmesnivå åsidosätter globala klientorganisationsinställningar, och individuella meddelandeinställningar åsidosätter globala inställningar och inställningar på utrymmesnivå.

För globala anteckningsmeddelanden kan du hantera följande meddelandeinställningar från Profilinställningar på din profilmeny:

 • När du läggs till för samarbete i en anteckning

 • När du omnämns i en anteckning

På utrymmesnivå kan du hantera dina anteckningsmeddelanden genom att klicka på Detaljer om utrymme > Meddelanden i utrymmesvyn i katalogen. Du kan ändra följande inställningar:

 • När du läggs till för samarbete i en anteckning

 • När en anteckning skapas i utrymmet

 • När du omnämns i en anteckning

Du kan också ändra inställningarna för meddelanden för en enskild anteckning. För en anteckning kan du ändra om du ska få meddelanden när du nämns i en anteckning.

Begränsningar

Anteckningar stöder inte följande:

 • Datautrymmen
 • Qlik Sense Mobile SaaS-app
 • QlikView-appar (dokument) i Qlik Sense

Anteckningar stöder inte följande visualiseringar:

 • Knapp
 • Behållare, inklusive enskilda diagram i behållare
 • Anpassade komplement
 • Dashboard bundle-komplement
 • Filterruta
 • Komplement för ordmolnsdiagram
 • Komplementet Multi-KPI
 • Komplementet Trellis container

Följande begränsningar gäller för anteckningar:

 • Högst 25 användare kan öppna samma anteckning samtidigt.
 • Det finns inte stöd för att skapa anteckningar i webbläsare på små skärmar, som mobiltelefoner och surfplattor. Anteckningar är skrivskyddade.
 • Inställningen höger till vänster stöds inte.
 • Dynamiska diagram stöds inte.
 • Urval från dynamiska bokmärken stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar. Urvalen kommer att vara de urval som användes i visualiseringen när ögonblicksbilden lades till i anteckningen.
 • Föregående- eller nästa-urval från set-analysuttryck stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar.
 • Variabelvärden i ögonblicksbilder i anteckningar är fixerade och uppdateras inte om de ändras i källappen.
 • Skuggor som tillämpas på diagramobjekt i appen visas inte i diagramögonblicksbilderna som du kan lägga till en anmärkning.

Det finns tekniska begränsningar som gäller när du lägger till ögonblicksbilder i anteckningar. Begränsningarna syns när du klickar på Lägg till ögonblicksbild i anteckningen. Om dessa gränser överskrids visas ett felmeddelande. Om det här problemet uppstår kontaktar du en användare med behörigheten Kan redigera i appen.

Den specifika informationen anges nedan:

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

  Använda parallella tillstånd för jämförande analys

 • Maximalt antal patchar: 100

  Patchar är egenskaper eller stiliseringar som tillämpas i appen. Till exempel: Lägga till en sortering i en tabellkolumn.

 • Maximalt antal variabler: 1 100

  Använda variabler i uttryck

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!