Gå till huvudinnehåll

Avbilda och dela insikter med anteckningar

Skapa anteckningar med ögonblicksbilder av data för att skapa en personlig berättelse och samarbeta med andra.

Skapa en privat anteckning i ditt personliga utrymme för egen användning. Skapa en anteckning i ett delat eller hanterat utrymme för att samarbeta med teamet.

Välj Anteckningar i verktygsfältet i arkvyn. Välj utrymmet där du vill skapa anteckningen och sedan Lägg till Skapa ny anteckning.

Välja utrymme i arkvyn

Skapa ny anteckning i arkvyn

Du kan även välja Lägg till Lägg till nytt i navigeringsfältet, och sedan skapa en ny anteckning.

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet.

Du kan även skapa en ny anteckning från en ögonblicksbild. I arkvyn högerklickar du på ett diagram och väljer Anteckning Anteckningar, och klickar sedan på Kamera Skapa anteckning med ögonblicksbild. Ögonblicksbilden läggs automatiskt till i den nya anteckningen.

Mer information finns här Arbeta med anteckningar.

Behörigheter

Skapa och visa anteckningar

Alla användare i en klientorganisation kan skapa och dela anteckningar.

Anteckningar som du skapar i ett personligt utrymme är privata och ingen annan kan visa dem.

Om du skapar anteckningar i ett delat eller hanterat utrymme kan andra medlemmar i utrymmet visa dem. Den som skapar anteckningen kan tillåta att andra medlemmar i utrymmet redigerar den. Redaktörer för anteckningar kan även tillåta att andra medlemmar i utrymmet redigerar dem.

Huvudadministratören kan se alla anteckningar som andra har skapat i klientorganisationen genom att välja Katalog i navigeringsfältet och sedan välja fliken Anteckningar från filtret Typer. För att kunna öppna eller visa innehållet i en anteckning måste huvudadministratören dock vara medlem i det delade eller hanterade utrymmet där anteckningen finns.

Huvudadministratören kan inaktivera anteckningar. Mer information finns i Hantera anteckningar.

Ögonblicksbilder i anteckningar

Du kan skapa en anteckning från en ögonblicksbild eller lägga till ögonblicksbilder i en anteckning från privata eller offentliga ark i personliga, delade eller hanterade utrymmen. Alla medlemmar i utrymmet kan se ögonblicksbilderna i anteckningen. Det är dock bara du som har åtkomst till dina privata ark, och därför kan inte andra medlemmar gå till arket genom att välja  Länk till källa i ögonblicksbilden i anteckningen. Mer information finns i Göra ett ark offentligt.

Beroende på vilka hanterade utrymmen den publiceras till, kan en enskild app ha flera versioner eller kopior i olika utrymmen. Detta kan påverka den uppsättning anteckningar som finns tillgängliga för dig. Om du till exempel publicerar en app från ett personligt eller delat utrymme till ett hanterat utrymme, och sedan lägger till en anteckning till appen i det hanterade utrymmet (till exempel en anteckning som innehåller en ögonblicksbild av ett diagram), kommer anteckningen inte att vara synlig i kopian av appen som finns i det personliga eller delade utrymmet.

Ta bort anteckningar

Följande användare kan ta bort en anteckning:

 • Anteckningens ägare
 • Utrymmesägare och administratörer
 • Huvudadministratör

Datasäkerhet

En antecknings upphovsperson kan skapa en ögonblicksbild av data denna har åtkomst till och lägga till bilden i anteckningen. Detta gäller även känsliga data som andra kanske har begränsad åtkomst till enligt section access-regler. Om anteckningen finns i ett delat eller hanterat utrymme kan alla andra medlemmar i utrymmet se ögonblicksbilderna i anteckningen. Var försiktig när du delar data som andra användare kanske inte är behöriga att se.

Anteckning om varningEn användare kan ha åtkomst till synlighet för alla andra användare i samma klientorganisation – sådan synlighet kan inkludera (men inte vara begränsad till): användarnamn, e-postadresser och användares subject, som är en unik sträng använd för att identifiera användaren som tillhandahålls Qlik Cloud av konfigurerad Identity Provider.

Meddelanden

Följande meddelandeinställningar hanterar du från Profilinställningar i din profilmeny:

 • När du läggs till för samarbete i en anteckning

 • När du omnämns i en anteckning

Meddelandet om att en anteckning skapats i ett utrymme hanterar du i Inställningar/Meddelandeinställningar i utrymmet.

Begränsningar

Anteckningar stöder inte följande:

 • Datautrymmen
 • Qlik Sense Mobile SaaS-app
 • QlikView-appar (dokument) i Qlik Sense

Anteckningar stöder inte följande visualiseringar:

 • Knapp
 • Behållare, inklusive enskilda diagram i behållare
 • Anpassade komplement
 • Dashboard bundle-komplement
 • Filterruta
 • Komplement för ordmolnsdiagram
 • Komplementet Multi-KPI
 • Komplementet Trellis container

Följande begränsningar gäller för anteckningar:

 • Högst 25 användare kan öppna samma anteckning samtidigt.
 • Det finns inget stöd för att skapa anteckningar i webbläsare på mobila enheter. Anteckningar är skrivskyddade.
 • Inställningen höger till vänster stöds inte.
 • Dynamiska diagram stöds inte.
 • Urval från dynamiska bokmärken stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar. Urvalen kommer att vara de urval som användes i visualiseringen när ögonblicksbilden lades till i anteckningen.
 • Föregående- eller nästa-urval från set-analysuttryck stöds inte i ögonblicksbilder i anteckningar.
 • Variabelvärden i ögonblicksbilder i anteckningar är fixerade och uppdateras inte om de ändras i källappen.

Tänk på följande begränsningar som gäller vid tillägg av ögonblicksbilder i anteckningar. Begränsningarna syns när du klickar på Lägg till ögonblicksbild i anteckningen. Om du överskrider några begränsningar visas ett felmeddelande.

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

 • Maximalt antal patchar: 100

 • Maximalt antal variabler: 1 100

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Mer information