Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Datum- och tidsfält

Om du arbetar med fält som innehåller datum- eller tidsmarkörsinformation i din app kan du definiera att antal relaterade attribut för ett datum, till exempel år eller vecka, och använda dem i visualiseringen.

Skapa datumfält i Datahanteraren

Datumfält skapas automatiskt för alla datafält som identifieras som ett datum eller en tidsmarkör när du använder Lägg till data med dataprofilering aktivt för att bygga en datamodell i Datahanteraren eller när du klickar på Ladda data i Datahanteraren.

Anteckning om information

Datumfält som skapas i Datahanteraren läggs automatiskt till i autoCalendar.

Mer information finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

Om fältet för datum eller tidsmarkörsfältet inte identifieras automatiskt, kan du anpassa indataformatet i tabellredigeraren Datahanteraren. Du kan även ställa in visningsformatet för användning i visualiseringar.

Mer information finns i Ändra fälttyper.

Vilka datum- och tidsfält identifieras automatiskt?

Fälten för datum och tidsmarkering identifieras automatiskt utifrån de lokala systeminställningarna. Dessutom kan följande format identifieras:

 • M/D/YYYY h:mm
 • D/M/YYYY h:mm TT
 • M/D/YYYY
 • D/MM/YYYY
 • YYYYMMDD
 • YYYYMMDDhhmmss
 • YYYYMMDDhhmmss.fff
 • YYYYMMDDhhmmssK
 • YYYY-MM-DD
 • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK
Datum- och tidsformat
Formatspecificerare Beskrivning
YYYY År
M, MM Månad
D, DD Dag
hh Timme
mm Minut
ss Sekund
fff Millisekund
TT F-m. och e.m.
K Tidszon
T Avgränsare mellan datum och tid. T kan inte bytas ut mot något annat tecken.

Skapa datum- och tidsfält i dataladdningsskriptet

Om du använder Skriptredigeraren för att bygga en datamodell måste du skapa en kalendermall där du definierar vilka fält som ska deriveras i laddningsskriptet för data. Fälten med härledda datum och tider kommer att genereras när skriptet körs och data laddas.

Mer information finns i Härledda fält.

Använda datum- och tidsfält i appen

Datum- och tidsfält i visualiseringar

Alla datum- eller tidsmarkörfält på fliken Fält i resurspanelen är markerade med Datum och tid, och du kan utöka dem för att använda de genererade datum- och tidsfälten. Du kan använda dem i visualiseringar på samma sätt som du använder andra data fält.

Datum- och tidsfält i dimensioner

Du kan även använda datum- och tidsfält när du skapar en dimension. Datum- och tidsfälten är listade under de fält som de har skapats från.

Datum- och tidsfält i uttryck

Du kan använda datum- och tidsfält i samtliga uttryck, exempelvis när du skapar ett mått. Datum- och tidsfälten är namngivna enligt:

[fältnamn].autoCalendar.[datum- och tidsfält].

 • [fältnamn] är namnen på de datafält som har använts för att skapa datum- och tidsfälten.
 • [datum- och tidsfält] är de datum- och tidsfält som du vill använda, till exempel, Year.

Exempel:  

Date.autoCalendar.Year

Datum- och tidfält i kalendermått

Kalendermåtten har datum- och tidfält som skapas i autoCalendar. Vart och ett av dessa datum- och tidfält beräknas genom ett fast analysuttryck som fastställer om data infaller inom tid- och datumperioden eller om datum är inom en definierad relativ position mot det aktuella datumet. Dessa datum- och tidfält är relativa och returnerar resultat baserat på aktuellt datum. Du kan använda dessa fält oberoende av kalendermåtten.

Kalenderns datum- och tidfält är formaterade enligt följande:

[fältnamn].autoCalendar.[datum- och tidfält]={[värde]}

 • [fältnamn] är namnet på det datafält som används för att generera datum- och tidfält.
 • [datum- och tidfält] är namnet på det datum- och tidfält som används, till exempel InYTD.
 • [värde] är värdet för datum- och tidfältets analysuttryck och avgör vilka datum som ska ingå.

Exempel:  

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Följande är de tillgängliga datum- och tidfälten med exempelvärden:

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!