Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werkbladweergave

App-ontwikkelaars voegen visualisaties en andere elementen toe aan werkbladen in een app. App-gebruikers werken met het werkblad om gegevens te analyseren. App-ontwikkelaars en appgebruikers kunnen met Inzichtenadviseur werken om visualisaties te maken met behulp van zoekopdracht in natuurlijke taal.

Klik op Werkblad op de navigatiebalk van het tabblad Analyseren om een werkblad te openen.

Werkbladen maken in de bewerkingsmodus. Werkbladen gebruiken in de analysemodus. Verken uw gegevens met Inzichtenadviseur in Inzichtenadviseur.

InformatieUw gebruikersinterface ziet er mogelijk anders uit dan de interface die in de onderstaande schermafbeeldingen wordt getoond. Bijvoorbeeld: de app-maker kan de werkbalk of werkbladkop verbergen. Ga voor meer informatie naar De werkbalk en koptekst in werkbladen verbergen.

Bewerken

Klik op Bewerken om het werkblad te bewerken.

Werkbladweergave in de bewerkingsmodus

Werkbladweergave in de bewerkingsmodus.

U kunt het volgende doen:

 • Klik op Werkbladen om een nieuw werkblad toe te voegen of te navigeren naar een werkblad.

 • Klik op Item toevoegen om nieuwe visualisaties aan het werkblad toe te voegen.

 • Sleep velden en masteritems van Bedrijfsmiddelen naar Eigenschappen om gegevens aan visualisaties toe te voegen.

 • Configureer de eigenschappen voor een werkblad of visualisatie in Eigenschappen.

 • Klik op Geavanceerde opties om de geavanceerde bewerkingsmodus te gebruiken. In de geavanceerde bewerkingsmodus kunt u het volgende doen: 

  • Klik op Bedrijfsmiddelen om het bedrijfsmiddelenvenster te openen. Voeg bedrijfsmiddelen toe aan uw werkblad. U kunt bijvoorbeeld een visualisatie aan een werkblad toevoegen. Zie: Bedrijfsmiddelenvenster

   Klik voor ondersteuning bij het maken van visualisaties op Verkennen met assistentie gebruiken zodat u Inzichtenadviseur gebruikt. Zie: Visualisaties maken met Inzichtenadviseur

  • Klik op Eigenschappen om het eigenschappenvenster te openen. Configureer eigenschappen voor een werkblad of visualisatie. U kunt bijvoorbeeld dimensies en metingen toevoegen aan een visualisatie. Zie: Eigenschappenvenster

Bedrijfsmiddelenvenster in bewerkingsmodus

Voeg gegevens toe aan visualisaties vanuit Bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen bevat Velden en Masteritems.

Bedrijfsmiddelen

Velden

Velden vertegenwoordigen de gegevens die beschikbaar zijn in uw app. Sleep een veld onder Gegevens in Eigenschappen om gegevens aan visualisaties toe te voegen. Velden zijn gemarkeerd met verschillende pictogrammen om aan te geven in wat voor soort gegevensbron ze zijn geclassificeerd.

PictogramGegevenstypeDefinitie
Numerieke gegevensGegevens die alleen numerieke waarden bevatten
TekstreeksenGegevens die tekstreeksen bevatten

Datum en tijd

Alle datumvelden zijn gemarkeerd met en kunnen worden uitgevouwen als u de datum- en tijdkenmerken van het veld wilt gebruiken. Datum- en tijdkenmerken worden automatisch gemaakt als u Gegevensbeheer gebruikt. Als u gegevens hebt geladen met Editor voor laden van gegevens, moet u de datum- en tijdkenmerken maken met behulp van afgeleide velden.

Zie: Datum- en tijdvelden

Geografische gegevens

Alle velden die worden herkend als geografische punten of geografische vormen in kaartvisualisaties worden gemarkeerd met .

Zie: Uw eigen kaartgegevens laden

Bovendien kunt u met de rechtermuisknop op velden klikken om het volgende te doen:

Masteritems

Maak dimensies en metingen als masteritems die u opnieuw kunt gebruiken in uw app.

Aan sommige masteritems zijn mogelijk woordenlijsttermen gekoppeld. U koppelt termen en de bijbehorende definities door op het masteritem te klikken en met uw muis op de term te gaan staan. U kunt op de term klikken om de volledige woordenlijstvermelding van de term te bekijken.

Masteritem met gekoppelde term

De mastermeting Brutomarge wordt geopend en toont de term voor brutomarge uit de woordenlijst.

Zie:

Eigenschappen

Configureer eigenschappen voor een visualisatie in het eigenschappenvenster.

Klik in de werkbalk van een werkblad op Eigenschappen om het eigenschappenvenster te openen. U moet in de bewerkingsmodus zijn.

Klik op een visualisatie om de eigenschappen van de visualisatie te bekijken.

Eigenschappen

Eigenschappenvenster wanneer visualisatie is geselecteerd.

Afhankelijk van de visualisatie die u bewerkt, beschikt u over verschillende opties. Gewoonlijk kunt u het volgende doen:

 • Dimensies en metingen toevoegen en opgeven hoe ze worden weergegeven
 • De sorteervolgorde en sorteercriteria instellen
 • De manier wijzigen waarop de visualisatie wordt weergegeven
 • Aangepaste knopinfo configureren

Zie: Visualisaties maken en bewerken

Analyseren

Communiceren met visualisaties en gegevens in een werkblad.

Werkbladweergave in de analysemodus.

Werkbladweergave in de analysemodus.

U kunt het volgende doen:

 • Klik op Werkbladen om te navigeren naar een werkblad.

 • Klik op Bedrijfsmiddelen om bedrijfsmiddelen voor het verkennen van app-inhoud te maken en beheren. Dit is een ander bedrijfsmiddelenvenster dan wat dat u ziet wanneer u een werkblad bewerkt. Zie Bedrijfsmiddelenvenster in bewerkingsmodus voor meer informatie over het bedrijfsmiddelenvenster in de bewerkingsmodus.

 • Maak selecties in een visualisatie om inzichten op te doen op basis van selecties. Zie: Verkennen met selecties

 • Bladwijzers maken op basis van selecties. Zie:

 • Uw gegevens doorzoeken. Zie: Slimme zoekopdrachten gebruiken

 • Klik op Inzichtenadviseur om aanbevelingen voor visualisaties te genereren met natuurlijke taal en eenvoudige configuratie-opties. Zie: Inzichtenadviseur

Acties voor selecties
Item gebruikersinterfaceActie
Selecties - GeschiedenisStap terug in selecties.
Selecties - stap vooruitStap vooruit in selecties.
Selecties - Alles wissenAlle selecties wissen.
Zoeken in selectie

Slimme zoekactie openen om de volledige gegevensverzameling te doorzoeken.

Ga voor meer informatie naar: Slimme zoekopdrachten gebruiken

Selecties - HuidigDe selectiefunctie openen. Dit is een uitbreiding van de selectiebalk.

Bedrijfsmiddelenvenster in analysemodus

Klik in de analysemodus op Bedrijfsmiddelen om een venster te openen waarop u het volgende kunt maken en beheren:

Optiemenu

U kunt het optiemenu gebruiken om acties voor de visualisatie uit te voeren.

Keuzemenu naast een diagram

Keuzemenu voor een diagram.

U kunt het keuzemenu openen door:

 • Met de rechtermuisknop op een diagram te klikken.
 • Te klikken op het aanwijsmenu Meer.

Menu-opties kunnen verschillend zijn, afhankelijk van:

 • Of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (bekijkt).
 • Het diagramtype.
 • De machtigingen die uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Keuzemenu voor een diagram met uitgevouwen aanwijsmenu

Keuzemenu wanneer het pictogram 'meer' naast een diagram wordt geselecteerd.

Het menu ziet er anders uit als u touchscreenmodus hebt ingeschakeld op een ondersteund apparaat. U kunt de ondersteuning voor aanraking in- en uitschakelen door te klikken of tikken op de navigatieknop (Navigatie) en de wisselknop voor Navigatie te gebruiken.

Opties

Sommige beschikbare acties die u mogelijk ziet in het optiemenu:

Acties van het optiemenu
OptieWerkbladmodiBeschikbare acties
Uitvouwen Volledig schermBewerken, analyserenVisualisatie weergeven op een volledig scherm.
Factoranalyse FactoranalyseBewerken, analyserenConfigureer een factoranalyse met behulp van een meting of compatibele dimensie van het diagram als het doel. Voeg andere dimensies en metingen toe als kenmerken om hun relatieve invloed op het doel te vergelijken. Zie: Factoranalyse gebruiken om de belangrijkste invloeden achter uw gegevens te onthullen
Pictogram Ontwikkelaar-opties OntwikkelaarBewerken, analyserenOpen de ontwikkelopties voor de visualisatie. Voeg /options/developer toe aan de URL om deze functie te openen.
Pictogram Informatie Details tonen Analyseren

Details tonen: bekijk de velden en masteritems die onderdeel uitmaken van de visualisatie. U kunt de afhankelijkheden tonen om te zien uit welke velden en hun bronnen ze bestaan en u kunt tevens de gekoppelde woordenlijsttermen bekijken.

Details kunnen worden in- of uitgeschakeld voor visualisaties in het eigenschappenvenster van visualisaties of in de geavanceerde bewerkingsmodus onder Uiterlijk > Algemeen > Details tonen.

Voor meer informatie over Details gaat u naar Details voor visualisaties weergeven.

Besturingselementen Verkenningsmenu AnalyserenWijzig bepaalde visualisatie-eigenschappen zonder selecties te maken of het werkblad te bewerken. Zie: Visuele verkenning
Tabel Gegevens weergeven AnalyserenDe gegevens van een visualisatie weergeven in een tabel.
Delen Delen AnalyserenDeel de visualisatie op verschillende manieren, bijvoorbeeld als een afbeelding, een koppeling of een ingesloten object.
Waarschuwing Waarschuwingen AnalyserenMaak een waarschuwing voor de gegevens in de visualisatie of open een bestaande waarschuwing die al is gemaakt. Zie: Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen
E-mail Abonneren AnalyserenNeem een abonnement op een visualisatie om geautomatiseerde rapporten te ontvangen over de huidige weergave en gegevens. Zie: Rapporten plannen met behulp van abonnementen
Analyseren In hub bewaken AnalyserenVoeg het diagram toe aan uw Qlik Cloud Analyse-hub voor snellere toegang zonder de bron-app te openen. Zie: Visualisaties bewaken
Opmerking Opmerkingen AnalyserenOpen de mogelijke acties die zijn gerelateerd aan opmerkingen voor de visualisatie. Uw opties zijn Opmerking met snapshot maken, Zoek opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram en Snapshot toevoegen aan opmerking. Zie: Inzichten vastleggen en delen met behulp van opmerkingen
Presentatie Presentatiesnapshots AnalyserenDe presentatiesnapshots beheren die beschikbaar zijn voor het diagram. U kunt bijvoorbeeld Snapshot maken kiezen of de Snapshot-bibliotheek openen. Zie: Inzichten voor presentaties verzamelen via snapshots
Downloaden Downloaden AnalyserenDownload de visualisatie in verschillende indelingen, zoals een afbeelding, PDF of een gegevensbestand.
Koppeling Toevoegen aan masteritems, Koppeling van visualisatie ongedaan makenBewerkenVoeg de visualisatie toe als een mastervisualisatie zodat u en andere app-ontwikkelaars deze opnieuw kunnen gebruiken. U kunt de koppeling tussen het diagram en een bestaande mastervisualisatie ook opheffen. Zie: Visualisaties hergebruiken met een mastervisualisatie
Schaar Knippen, Kopiëren Kopiëren, Plakken Plakken, Plakken Plakken en vervangenBewerkenStandaardacties voor het kopiëren en plakken van visualisaties binnen werkbladen.
Prullenbak VerwijderenBewerkenVerwijder de visualisatie van het werkblad.
Kopiëren Stijl kopiëren, Plakken Stijl plakkenBewerkenKopieer de aangepaste stijl voor een visualisatie en plak deze in een andere visualisatie. Zie: Visualisatievormgeving kopiëren en plakken

Inzichtenadviseur

Klik op Inzichtenadviseur om Inzichtenadviseur Zoeken en Analysetypen van Insight Advisor te openen. U kunt een vraag stellen vanuit het Insights-zoekveld om met Inzichtenadviseur Zoeken visualisaties te genereren.

Inzichtenadviseur

Insight Advisor geopend in een werkblad

Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met Inzichtenadviseur.

Aanraakfuncties in werkbladweergave

Aanraakfuncties
AanraakfunctieActie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen
Lang een visualisatie aanrakenHet optiemenu openen
VegenBladeren door lijsten en visualisaties
KnijpenIn- of uitzoomen op visualisaties
Tikken met twee vingersEen interval in een lijst, tabel of as van staafdiagram selecteren
Vegen met twee vingersVisualisatie van een spreidingsplot draaien
Tikken met drie vingersZoomniveau van een visualisatie van een spreidingsplot resetten

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!