Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Datakatalog

Se alla datauppsättningar som du har åtkomst till och välj de tabeller och fält som du vill ladda i din app.

Datakatalogen gör att du kan bläddra bland alla datauppsättningar som du har åtkomst till från dina utrymmen. Klicka på Navigering i det övre navigeringsfältet och välj Datakatalog. Du kan även komma åt datakatalogen från Datahanteraren genom att klicka på Lägg till dataDatakatalog eller Skriptredigeraren genom att klicka på Lägg till från datakatalog. Du kan välja datauppsättningar, tabeller och fält att ladda i din app. Se Ladda data från datakatalogen för mer information om hur du använder datakatalogen.

Datakatalog

Datakatalog med Filter öppet

Du kan söka efter datauppsättningar med namn. Du kan även sortera dem i alfabetisk ordning, efter datumet då de ändrades eller skapades. Datauppsättningar kan även filtreras. Du kan filtrera tillgängliga datauppsättningar efter:

 • Utrymme

 • Ägare

 • Skapad av

 • Taggar

Du kan välja hela datauppsättningarna eller ange ett urval fält från tabellerna i datauppsättningarna. Du kan välja flera datauppsättningar eller välja flera fält från olika datauppsättningar. Om du vill inkludera ett urval tabeller eller fält från en datauppsättning klickar du på datauppsättningens namn. Då öppnas Välj fält. I Välj fält kan du välja de fält som du vill använda i appen. Om datauppsättningen har flera tabeller kommer varje tabell att finnas tillgänglig som en separat flik. När du är klar med urvalen klickar du på Nästa för att se en sammanfattning innan data läggs till i appen.

Sammanfattning

Datakatalogens sammanfattning av valda fält som laddas i appen.

Välj fält innehåller följande vyer för utforskning och val av fält från datauppsättningen:

 • Brickvy

 • Listvy

 • Datavy

 • Begränsad datavy

Brickvy

Brickvyn visar tillgängliga fält med en grafisk profil av data. Beroende på värdena i fältet kommer varje bricka att visa en av följande visualiseringar:

 • En lista över de tre högsta distinkta värdena från fältet med varje värdes instanser.

 • Ett areadiagram som visar värdeintervallet med medelvärdet markerat.

Brickvyn

Brickvyn med utvalda fält i Datakatalog

Listvy

Listvyn visar en sammanfattning av information om fälten och deras värden.

Listvyn

Listvyn med utvalda fält i Datakatalog

Du kan styra vilka kolumner som visas genom att klicka på och välja de önskade kolumnerna. Dina urval för listvyn överförs mellan dina datakatalogsessioner. Följande kolumner är tillgängliga:

 • Namn: Fältnamnet.

 • Datatyp: Datatyp i fältet.

 • Distinkta värden: Antalet distinkta värden i fältet.

 • Null-värden: Antalet null-värden i fältet.

 • Exempelvärden: Ett urval exempelvärden från fältet.

 • Summa: Om fältet är numeriskt, en summa av fältvärdena.

 • Min: Om fältet är numeriskt, det lägsta värdet.

 • Max: Om fältet är numeriskt, det högsta värdet.

 • Medel: Om fältet är numeriskt, medelvärdet.

 • Median: Om fältet är numeriskt, medianvärdet.

 • Systemtaggar: Taggar som lagts till i data med Dataprofileringstjänst.

 • Standardavvikelse: Om fältet är numeriskt, värdenas standardavvikelse.

 • Positiva: Om fältet är numeriskt, antalet positiva värden.

 • Negativa: Om fältet är numeriskt, antalet negativa värden.

 • Nollvärden: Om fältet är numeriskt, antalet nollvärden.

 • Tomma strängar: Om fältet är ett textfält, antalet tomma strängar.

 • Minsta längd: Om fältet är ett textfält, antalet tecken i den kortaste strängen.

 • Genomsnittlig längd: Om fältet är ett textfält, genomsnittligt antal tecken per sträng.

 • Maximal längd: Om fältet är ett textfält, antalet tecken i den längsta strängen.

 • Första sorterade värde: Första värdet i ett fält, alfabetiskt eller numeriskt.

 • Senast sorterade värde: Sista värdet i ett fält, alfabetiskt eller numeriskt.

 • Numeriska värden: Antalet numeriska värden i ett fält.

 • Textvärden: Antalet textvärden i ett fält.

 • Mest frekventa värden: De tre mest återkommande värdena i fältet.

 • Frekvensdistribution: Om fältet är numeriskt, frekvensdistributionen av värdena.

Datavy

Datavyn visar exempeldata i ett tabellformat.

Tabellvyn

Tabellvyn med utvalda fält i Datakatalog

Vyn Inga resultat hittades

Vyn Inga resultat hittades används för att ladda data när en datakälla är större än 1,07 GB. Du kan välja datauppsättningen som ska laddas men du kan inte förhandsgranska dem.

Anteckning om informationAdministratörer för klientorganisationer som öppnar datauppsättningar som de inte har åtkomst till ser vyn Inga resultat hittades, men kan inte välja och ladda data.

Vyn Inga resultat hittades

Vyn Inga resultat med utvalda fält i Datakatalog

Begränsad datavy

I den begränsade datavyn kommer du endast att se namn och datatyp för varje fält. Den begränsade datavyn används när Dataprofileringstjänst inte är tillgänglig men cachelagrad profileringsinformation finns tillgänglig. Du kan välja fält och tabeller i den begränsade datavyn.

Den begränsade datavyn

Den begränsade datavyn med utvalda fält i Datakatalog

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!