Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji wchodzą w interakcje z arkuszem na potrzeby analizy danych. Twórcy i użytkownicy aplikacji mogą wchodzić w interakcje z funkcją Wnioski, aby generować wizualizacje za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy. Dane możesz eksplorować przy użyciu funkcji Wnioski w Wnioski.

InformacjaTwój interfejs użytkownika może wyglądać inaczej niż na poniższych zrzutach ekranu. Na przykład twórca aplikacji mógł ukryć pasek narzędzi lub nagłówek arkusza. Więcej informacji zawiera temat Ukrywanie paska narzędzi i nagłówka w arkuszach.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie edycji.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

 • Kliknij Dodawanie elementu, aby dodać nowe wizualizacje do arkusza.

 • Przeciągnij i upuść pola i elementy główne z Zasobów do Właściwości, aby dodać dane do wizualizacji.

 • Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji we Właściwościach.

 • Kliknij Opcje zaawansowane, aby otworzyć zaawansowany tryb edycji. W zaawansowanym trybie edycji możesz wykonać następujące czynności: 

  • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zobacz temat: Panel zasobów

   W przypadku wspomaganego tworzenia wizualizacji kliknij opcję Użyj eksploracji ze wspomaganiem, aby używać programu Wnioski. Zobacz temat:Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski

  • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zobacz temat: Panel właściwości

Panel zasobów w trybie edycji

Dodaj dane do wizualizacji z sekcji Zasoby. Sekcja Zasoby zawiera pola i elementy główne.

Zasoby

Pola

Pola reprezentują dane dostępne w Twojej aplikacji. Przeciągnij pole w obszarze Dane we Właściwościach, aby dodać dane do wizualizacji. Pola są oznaczone różnymi ikonami, aby pokazywać rodzaj źródła danych, do którego zostały zaliczone.

IkonaTyp danychDefinicja
Dane liczboweDane zawierające tylko wartości liczbowe
Ciągi tekstoweDane zawierające ciągi tekstowe

Data i godzina

Wszystkie pola daty są oznaczone i można je rozwinąć w celu zastosowania atrybutów daty i czasu właściwych dla danego pola. Atrybuty daty i czasu są tworzone automatycznie, kiedy używasz Menedżera danych. Jeśli do załadowania danych użyto narzędzia Edytor ładowania danych, atrybuty daty i czasu trzeba utworzyć za pomocą pól pochodnych.

Zob.: Pola daty i czasu

Dane geograficzne:

Wszystkie pola rozpoznane jako punkty geolokalizacyjne lub kształty geograficzne w wizualizacjach map są oznaczone znakiem .

Zob.: Ładowanie danych Twojej mapy

Dodatkowo kliknij pola prawym przyciskiem myszy, aby wykonać następujące czynności:

Elementy główne

Twórz wymiary i miary jako elementy główne, które można ponownie wykorzystać w aplikacji.

Z niektórymi elementami głównymi mogą być powiązane terminy ze słownika. Terminy i ich definicje zostały powiązane przez kliknięcie elementu głównego i wskazanie kursorem terminu. Możesz kliknąć termin, aby wyświetlić pełny wpis w słowniku dotyczący tego terminu.

Element główny z powiązanym terminem

Miara główna Gross margin jest otwarta i pokazuje termin „gross margin” ze słownika.

Zob.:

Właściwości

Skonfiguruj właściwości wizualizacji w panelu właściwości.

Kliknij Właściwości na pasku narzędzi arkusza, aby otworzyć panel właściwości. Wymaga to trybu edycji.

Kliknij wizualizację, aby wyświetlić jej właściwości.

Właściwości

Panel Właściwości z wybraną wizualizacją.

W zależności od edytowanej wizualizacji dostępne są różne opcje. Zwykle można wykonywać następujące operacje:

 • dodawanie wymiarów i miar oraz określanie sposobów ich wyświetlania;
 • ustawianie kolejności i kryteriów sortowania;
 • zmiana sposobu wyświetlania wizualizacji;
 • Konfigurowanie etykietek niestandardowych

Zob.: Tworzenie i edytowanie wizualizacji

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby przejść do arkusza.

 • Kliknij Zasoby, aby tworzyć zasoby i zarządzać nimi w celu eksplorowania zawartości aplikacji. Jest to inny panel zasobów niż ten, który widać podczas edytowania arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat panelu zasobów w trybie edycji, zobacz Panel zasobów w trybie edycji.

 • Dokonaj wyborów w wizualizacji, aby zbadać wnioski w oparciu o wybory. Zobacz temat: Eksploracja za pomocą selekcji

 • Utwórz zakładki na podstawie wyborów. Zobacz temat:

 • Wyszukaj swoje dane. Zobacz temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

 • Kliknij Wnioski, aby wygenerować rekomendacje dla wizualizacji z wykorzystaniem języka naturalnego i prostych opcji konfiguracyjnych. Zob.: Wnioski

Działania związane z wyborem
Element interfejsu użytkownikaDziałanie
Wybory — HistoriaKrok wstecz w dokonywaniu wyborów.
Wybory — Krok do przoduKrok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystkoWyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — BieżąceOtwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Panel zasobów w trybie analizy

W trybie analizy kliknij Zasoby, aby otworzyć panel, w którym możesz tworzyć następujące elementy i nimi zarządzać:

Menu opcji

Do wykonywania czynności związanych z wizualizacją możesz używać menu opcji.

Menu opcji przy wykresie

Menu opcji wykresu.

Menu opcji można otworzyć za pomocą:

 • Kliknięcie wykresu prawym przyciskiem myszy.
 • Kliknięcia menu Więcej aktywowanego najechaniem myszy.

Menu opcji będzie się różniło w zależności od:

 • tego, czy będziesz edytować, czy analizować (wyświetlać) wykresy w aplikacji.
 • Typ wykresu.
 • Uprawnienia przyznane Ci przez administratora.

Menu opcji wykresu z rozwiniętym menu aktywowanym kursorem

Menu opcji po wybraniu ikony „Więcej” obok wykresu.

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Obsługę ekranu dotykowego można przełączać, klikając lub naciskając przycisk nawigacji (Nawigacja) i używając przełącznika dla Nawigacja.

Opcje

W menu opcji są dostępne między innymi następujące działania:

Działania z menu opcji
OpcjaTryby arkuszaDostępne działania
Rozwiń Pełny ekranEdycja, analizaRozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.
Analiza kluczowych czynników Analiza kluczowych czynnikówEdycja, analizaSkonfiguruj analizę kluczowych czynników, używając jako celu miary lub zgodnego wymiaru z wykresu. Dodaj inne wymiary i miary jako cechy, aby porównać ich względny wpływ na cel. Zobacz temat: Odkrywanie kluczowych czynników wpływających na Twoje dane za pomocą analizy kluczowych czynników
Ikona Opcje programisty ProgramistaEdycja, analizaUzyskaj dostęp do opcji programistycznych wizualizacji. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dodaj /options/developer do adresu URL.
Ikona informacji Pokaż szczegóły Analiza

Pokaż szczegóły: zobacz pola i elementy główne, które składają się na wizualizację. Możesz przeglądać ich zależności, aby zobaczyć składające się na nie pola i ich źródła, a także połączone terminy ze słownika.

Szczegóły można włączać i wyłączać dla wizualizacji w panelu właściwości wizualizacji zaawansowanego trybu edycji w obszarze Wygląd > Ogólne > Pokaż szczegóły.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Szczegółów, zobacz temat Wyświetlanie szczegółów wizualizacji.

Elementy sterujące Menu Eksploracja AnalizaSłuży do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zobacz temat: Eksploracja wizualna
Tabela Wyświetl dane AnalizaWyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.
Udostępnij Udostępnij AnalizaUdostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.
Alarm Alarmy AnalizaUtwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji lub otwórz istniejący alarm, który został już dla nich utworzony. Zobacz temat: Monitorowanie danych za pomocą alarmów
Poczta Zasubskrybuj AnalizaSubskrybuj wizualizację, aby otrzymywać automatyczne raporty wskazujące jej aktualny wygląd i dane. Zobacz temat: Planowanie raportów z subskrypcjami
Analizowanie Monitoruj w hubie AnalizaDodaj wykres do swojego huba Analityka Qlik Cloud, aby uzyskiwać szybszy dostęp bez otwierania aplikacji źródłowej. Zobacz temat: Monitorowanie wizualizacji
Notatka Notatki AnalizaUzyskaj dostęp do możliwych działań związanych z notatkami do wizualizacji. Dostępne opcje mogą obejmować Utwórz notatkę z migawką, Znajdź notatki powiązane z tym wykresem i Dodaj migawkę do notatki. Zobacz temat: Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek
Narracje Migawki narracji AnalizaZarządzaj migawkami narracji dostępnymi dla wykresu. Możesz na przykład Zrobić migawkę lub uzyskać dostęp do Biblioteki migawek. Zobacz temat: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek
Pobierz Pobierz AnalizaPobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika, PDF lub plik danych.
Łącze Dodaj do elementów głównych, Odłącz wizualizacjęEdytujDodaj wizualizację jako wizualizację główną, aby mogła być ponownie używana przez Ciebie i innych twórców aplikacji. Możesz także odłączyć wykres od istniejącej wizualizacji głównej. Zobacz temat: Ponowne używanie wizualizacji z wizualizacją główną
Nożyczki Wytnij, Kopiuj Kopiuj, Wklej Wklej, Wklej Wklej i zastąpEdytujStandardowe działania umożliwiające kopiowanie i wklejanie wizualizacji pomiędzy arkuszami.
Kosz UsuńEdytujUsuń wizualizację z arkusza.
Kopiuj Kopiuj styl, Wklej Wklej stylEdytujSkopiuj niestandardowy styl wizualizacji i wklej go do innej wizualizacji. Zobacz temat: Kopiowanie i wklejanie stylu wizualizacji

Wnioski

Kliknij Wnioski, aby uzyskać dostęp do funkcji Wyszukiwanie Wnioski i Typy analiz funkcji Insight Advisor. Możesz zadać pytanie w polu wyszukiwania Wniosków, aby wygenerować wizualizacje za pomocą funkcji wyszukiwania w Wnioski.

Wnioski

Funkcja Insight Advisor otwarta w arkuszu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięciaDziałanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacjiOtwarcie menu opcji
PrzesunięciePrzewijanie list i wizualizacji
UszczypnięciePowiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcamiWybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcamiPrzesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcamiWyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!