Przeskocz do zawartości głównej

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji korzystają z arkusza w celu analizy danych. Twórcy i użytkownicy aplikacji mogą wchodzić w interakcje z programem Insight Advisor, aby generować wizualizacje za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy. Eksploruj swoje dane przy użyciu programu Insight Advisor w widoku Eksploruj.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie opracowywania.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

 • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zob.: Panel zasobów

  W przypadku wspomaganego tworzenia wizualizacji kliknij opcję Użyj eksploracji ze wspomaganiem, aby używać programu Insight Advisor. Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor

 • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zob.: Panel właściwości

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Wykonywać można następujące operacje:

Menu opcji

Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres lub kliknij menu aktywowane przesunięciem kursora myszy Więcej, aby otworzyć menu opcji.

Opcje menu różnią się w zależności od tego, czy edytujesz, czy analizujesz, a także od typu wykresu i uprawnień nadanych Ci przez administratora.

Menu aktywowane przesunięciem kursora wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Tryb ekranu dotykowego można wyłączyć w menu globalnym.

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykrywanie funkcji Insight Advisor

Kliknij Wykrywanie lub zadaj pytanie w polu wyszukiwania Wniosków, aby wygenerować wizualizacje za pomocą funkcji Insight Advisor w sekcji Wykrywanie funkcji Insight Advisor.

Wykrywanie funkcji Insight Advisor

Widok arkusza w trybie eksploracji

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Opcje

 • Pełny ekran: Rozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.

 • Menu Eksploracja: Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zob.: Eksploracja wizualna

 • Wyświetl dane: Wyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.

 • Udostępnij: Udostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.

 • Utwórz alarm: Utwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji. Zob.: Monitorowanie danych za pomocą alarmów (tylko w języku angielskim)

 • Zrób migawkę lub otwórz Bibliotekę migawek. Zob.: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

 • Pobierz: Pobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika lub plik danych.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięciaDziałanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacjiOtwarcie menu opcji
PrzesunięciePrzewijanie list i wizualizacji
UszczypnięciePowiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcamiWybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcamiPrzesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcamiWyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego
Element interfejsu użytkownikaOpis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Więcej

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane w Arkuszu.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

ZakładkaDostęp do wszystkich zakładek w aplikacji i tworzenie nowych zakładek.
Edytuj Edytuj arkusz.
Obiekty aplikacjiDostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy w nawigatorze arkuszy.
PoprzedniPoprzedni arkusz.
Dalej

Następny arkusz.

Element interfejsu użytkownikaDziałanie
Wybory — HistoriaKrok wstecz w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Krok do przoduKrok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystkoWyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — BieżąceOtwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.
Gest dotknięciaDziałanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacjiOtwarcie menu opcji
PrzesunięciePrzewijanie list i wizualizacji
UszczypnięciePowiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcamiWybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcamiPrzesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcamiWyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego