Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji korzystają z arkusza w celu analizy danych. Twórcy i użytkownicy aplikacji mogą wchodzić w interakcje z funkcją Insight Advisor, aby generować wizualizacje za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy. Eksploruj dane przy użyciu funkcji Insight Advisor w Insight Advisor.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie opracowywania.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

 • Kliknij Dodawanie elementu, aby dodać nowe wizualizacje do arkusza.

 • Przeciągnij i upuść pola i elementy główne z Zasobów do Właściwości, aby dodać dane do wizualizacji.

 • Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji we Właściwościach.

 • Kliknij Opcje zaawansowane, aby otworzyć zaawansowany tryb edycji. W zaawansowanym trybie edycji możesz wykonać następujące czynności: 

  • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zob.: Panel zasobów

   W przypadku wspomaganego tworzenia wizualizacji kliknij opcję Użyj eksploracji ze wspomaganiem, aby używać programu Insight Advisor. Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor

  • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zob.: Panel właściwości

Zasoby

Dodaj dane do wizualizacji z sekcji Zasoby. Sekcja Zasoby zawiera pola i elementy główne.

Zasoby

Pola

Pola reprezentują dane dostępne w Twojej aplikacji. Przeciągnij pole w obszarze Dane we Właściwościach, aby dodać dane do wizualizacji. Pola są oznaczone różnymi ikonami, aby pokazywać rodzaj źródła danych, do którego zostały zaliczone.

Ikona Typ danych Definicja
Dane liczbowe Dane zawierające tylko wartości liczbowe
Ciągi tekstowe Dane zawierające ciągi tekstowe

Data i godzina

Wszystkie pola daty są oznaczone i można je rozwinąć w celu zastosowania atrybutów daty i czasu właściwych dla danego pola. Atrybuty daty i czasu są tworzone automatycznie, kiedy używasz Menedżera danych. Jeśli do załadowania danych użyto skryptu ładowania danych, atrybuty daty i czasu trzeba utworzyć za pomocą pól pochodnych.

Zob.: Pola daty i czasu

Dane geograficzne:

Wszystkie pola rozpoznane jako punkty geolokalizacyjne lub kształty geograficzne w wizualizacjach map są oznaczone znakiem .

Zob.: Ładowanie danych Twojej mapy

Dodatkowo kliknij pola prawym przyciskiem myszy, aby wykonać następujące czynności:

Elementy główne

Twórz wymiary i miary jako elementy główne, które można ponownie wykorzystać w aplikacji.

Zob.:

Właściwości

Skonfiguruj właściwości wizualizacji w panelu właściwości.

Kliknij Właściwości na pasku narzędzi arkusza, aby otworzyć panel właściwości. Wymaga to trybu edycji.

Kliknij wizualizację, aby wyświetlić jej właściwości.

Właściwości

Panel Właściwości z wybraną wizualizacją.

W zależności od edytowanej wizualizacji dostępne są różne opcje. Zwykle można wykonywać następujące operacje:

 • dodawanie wymiarów i miar oraz określanie sposobów ich wyświetlania;
 • ustawianie kolejności i kryteriów sortowania;
 • zmiana sposobu wyświetlania wizualizacji;
 • Konfigurowanie etykietek niestandardowych

Zob.: Tworzenie i edytowanie wizualizacji

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykonywać można następujące operacje:

Działania związane z wyborem
Element interfejsu użytkownika Działanie
Wybory — Historia Krok wstecz w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Krok do przodu Krok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystko Wyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — Bieżące Otwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Menu opcji

Korzystając z menu opcji można zrobić migawkę swojego wykresu, zmienić niektóre właściwości wykresu w menu Eksploracja lub wyświetlić wykres w trybie pełnoekranowym.

Menu opcji przy wykresie

Menu opcji wykresu.

Menu opcji można otworzyć za pomocą:

 • Kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wykresie.
 • Kliknięcia menu Więcej aktywowanego najechaniem myszy.

Menu opcji będzie się różniło w zależności od:

 • tego, czy będziesz edytować, czy analizować (wyświetlać) wykresy w aplikacji.
 • Typ wykresu.
 • Uprawnienia przyznane Ci przez administratora.

Menu opcji wykresu z rozwiniętym menu aktywowanym kursorem

Menu opcji po wybraniu ikony „Więcej” obok wykresu.

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Obsługę ekranu dotykowego można przełączać, klikając lub naciskając przycisk nawigacji (Nawigacja) i używając przełącznika dla Nawigacja.

Opcje

 • Pełny ekran: Rozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.

 • Menu Eksploracja: Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zob.: Eksploracja wizualna

 • Wyświetl dane: Wyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.

 • Udostępnij: Udostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.

 • Utwórz alarm: Utwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji. Zob.: Monitorowanie danych za pomocą alarmów

 • Zrób migawkę lub otwórz Bibliotekę migawek. Zob.: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

 • Pobierz: Pobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika lub plik danych.

Insight Advisor

Kliknij Insight Advisor, aby uzyskać dostęp do funkcji Wyszukiwanie Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor. Możesz zadać pytanie w polu wyszukiwania Wniosków, aby wygenerować wizualizacje za pomocą funkcji wyszukiwania w Insight Advisor.

Insight Advisor

Funkcja Insight Advisor otwarta w arkuszu

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięcia Działanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacji Otwarcie menu opcji
Przesunięcie Przewijanie list i wizualizacji
Uszczypnięcie Powiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcami Wybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcami Przesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcami Wyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego