Gå till huvudinnehåll

Navigera i användargränssnittet

Skapa och utforska Data Analytics-program med Qlik Cloud.

Molnhubben

Du börjar i molnhubben. Interagera med appar, hitta och utforska data och skapa samlingar med appar.

Beroende på vilken behörighet du har kan du även skapa och dela appar, ladda upp appar, lägga till och ladda en datafil eller skapa en datakoppling.

Mer information finns här:

Startskärm för Qlik Sense Cloud Analytics Hub

Appöversikt

När du öppnar en app från hubben hamnar du i app-översikten.

Se allt innehåll i appen, som ark, berättelser och bokmärken, och gå mellan de olika vyerna.

Mer information finns här:

Appöversikt för användargränssnittet till Qlik Sense Cloud

Insight Advisor

Insight Advisor hjälper dig att utforska data och skapa analyser.

Insight Advisor använder den kognitiva Qlik-motorn och en logisk modell av programdata för att skapa visualiseringar och analyser i ett program. Som programutvecklare hjälper Insight Advisor dig att skapa programinnehåll. Som företagsanvändare som använder program för analys, hjälper Insight Advisor dig att skapa analyser utöver det som finns tillgängligt i programmet.

Mer information finns här Skapa visualiseringar med Insight Advisor.

Insight Advisor

Hantera data

Ladda och hantera data med Datahanteraren, datakatalogen, Skriptredigeraren och datamodellvyn.

Datahanteraren

I Datahanteraren kan du lägga till datakällor och ladda data utan att använda skript.

Skapa associationer för data manuellt eller baserat på rekommendationer i vyn Associationer. Visa och gör ändringar i tabeller i tabellvyn.

Mer information finns här Datahanteraren.

Datahanterare för användargränssnittet i Qlik Sense Cloud

Datakatalog

Använd datakatalogen för att ladda data från filerna som du har åtkomst till.

Visa och välj ut data att ladda från alla datafiler som du har åtkomst till. Associera och manipulera data i Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

Mer information finns här Ladda data från datakatalogen.

Skriptredigeraren

Ladda data med skript i Skriptredigeraren.

Du kan redigera ett skript manuellt, eller så kan det genereras av Datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptinstruktioner måste du redigera dem manuellt.

Mer information finns i Skriptredigeraren

Skriptredigeraren i Qlik Cloud-användargränssnittet.

Datamodellvyn

I datamodellvyn kan du se datastrukturen för data som du har lagt till i din app.

Förhandsgranska data och visa metadata för en tabell eller ett fält, och skapa dimensioner och mått från fält.

Mer information finns här Datamodellvyn.

Datamodellvy i användargränssnittet för Qlik Sense Cloud

Mer information