Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Navigera i appgränssnittet

Skapa och utforska Data Analytics-program med Qlik Cloud.

Appöversikt

När du öppnar en app från hubben hamnar du i appöversikten.

Se allt innehåll i appen, som ark, berättelser och bokmärken, och gå mellan de olika vyerna.

Mer information finns här:

Appöversikt för användargränssnittet till Qlik Sense Cloud

Insikter

Insikter hjälper dig att utforska data och skapa analyser.

Insikter använder den kognitiva Qlik-motorn och en logisk modell av programdata för att skapa visualiseringar och analyser i ett program. Som programutvecklare hjälper Insikter dig att skapa programinnehåll. Som företagsanvändare som använder program för analys, hjälper Insikter dig att skapa analyser utöver det som finns tillgängligt i programmet.

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insikter.

Insikter

Hantera data

Ladda och hantera data med Datahanteraren, datakatalogen, Skriptredigeraren och datamodellvyn.

Datahanteraren

I Datahanteraren kan du lägga till datakällor och ladda data utan att använda skript.

Skapa associationer för data manuellt eller baserat på rekommendationer i vyn Associationer. Visa och gör ändringar i tabeller i tabellvyn.

Mer information finns i Datahanteraren.

Datahanterare för användargränssnittet i Qlik Sense Cloud

Datakatalog

Använd datakatalogen för att ladda data från filerna som du har åtkomst till.

Visa och välj ut data att ladda från alla datafiler som du har åtkomst till. Associera och manipulera data i Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

Mer information finns i Ladda data från datakatalogen.

Skriptredigeraren

Ladda data med skript i Skriptredigeraren.

Du kan redigera ett skript manuellt, eller så kan det genereras av Datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptinstruktioner måste du redigera dem manuellt.

Mer information finns i Skriptredigeraren

Skriptredigeraren i en Qlik Cloud-app.

Datamodellvyn

I datamodellvyn kan du se datastrukturen för data som du har lagt till i din app.

Förhandsgranska data och visa metadata för en tabell eller ett fält, och skapa dimensioner och mått från fält.

Mer information finns i Datamodellvyn.

Datamodellvy i användargränssnittet för Qlik Sense Cloud

Rapportering

Du kan konfigurera tabellrapportutdata att genereras från appen.

Ladda upp mallar och en distributionslista och skapa filter och rapportuppgifter. De här elementen ska styra vad som inkluderas i rapportutdata, vem som får rapporterna och hur rapporterna levereras.

Mer information finns i Rapporter i tabellform med Qlik Cloud-analys.

Avsnittet Rapporter i en app

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!