Gå till huvudinnehåll

Navigera i användargränssnittet

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Navigera i användargränssnittet

Skapa och utforska Data Analytics-program med Qlik Sense.

Molnhubben

Du börjar i molnhubben. Interagera med appar, hitta och utforska data och skapa samlingar med appar.

Beroende på vilken behörighet du har kan du även skapa och dela appar, ladda upp appar, lägga till och ladda en datafil eller skapa en datakoppling.

Mer information finns här:

Home screen of the Qlik Sense cloud analytics hub

Appöversikt

När du öppnar en app från hubben hamnar du i app-översikten.

Se allt innehåll i appen, som ark, berättelser och bokmärken, och gå mellan de olika vyerna.

Mer information finns här:

App overview of Qlik Sense cloud UI

Insikter

Insikter ger sökbaserad analys så att du kan utforska dina data och skapa visualiseringar.

Med hjälp av Qliks kognitiva motor och en logisk modell av dina data skapar Insikter visualiseringar som du kan lägga till på ett ark i appen.

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Data manager of Qlik Sense cloud UI

Hantera data

Ladda och hantera data med Datahanteraren, Skriptredigeraren och datamodellvyn.

Datahanteraren

I Datahanteraren kan du lägga till datakällor och ladda data utan att använda skript.

Skapa associationer för data manuellt eller baserat på rekommendationer i vyn Associationer. Visa och gör ändringar i tabeller i tabellvyn.

Mer information finns i Datahanteraren

Data manager of Qlik Sense cloud UI

Skriptredigeraren

Ladda data med skript i Skriptredigeraren.

Du kan redigera ett skript manuellt, eller så kan det genereras av Datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptinstruktioner måste du redigera dem manuellt.

Mer information finns i Skriptredigeraren

Data manager of Qlik Sense cloud UI

Datamodellvyn

I datamodellvyn kan du se datastrukturen för data som du har lagt till i appen.

Förhandsgranska data och visa metadata för en tabell eller ett fält, och skapa dimensioner och mått från fält.

Mer information finns i Datamodellvyn

Data model viewer of Qlik Sense cloud UI

RELATERAD INFORMATION: