Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – navigera och interagera med Qlik Sense

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du navigerar och interagerar med Qlik Sense.

Enhet med liten skärm

Möjlig orsak  

Du använder en enhet med en mycket liten skärm (480 pixlar bred eller mindre).

Föreslagen åtgärd  

Öppna appen från en dator eller en enhet med en större skärm.

Mer information finns här Utforska appar på en liten skärm.

Jag kan inte ändra ordning på elementen i appöversikten

Jag vill flytta ark eller berättelser i appöversikten men det går inte.

Möjlig orsak  

Du använder musen på en hybridenhet.

Föreslagen åtgärd  

Gör ett av följande:

  • Stäng av stödet för pekenheter genom att trycka på navigeringsknappen (Meny) och slå av Navigering pekskärmsläget.
  • Håll ned musknappen i några sekunder innan du flyttar sidan.
  • Alternativt kan du använda pekskärmen i stället och flytta elementet genom att trycka länge och dra.

Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram

Läsriktningen i ett delat diagram har ändrats. Exempelvis kanske du delar ett diagram som har läsriktningen höger till vänster men läsriktningen i det delade diagrammet blir vänster till höger.

Möjlig orsak  

Inställningen för läsriktningen har ändrats i appen efter diagrammet delades.

Föreslagen åtgärd  

Kontrollera att korrekt läsriktning har slagits på i inställningarna för applayout i appen som diagrammet delas från. Mer information finns i Aktivera läsriktningen höger till vänster.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!