Gå till huvudinnehåll

Navigeringsfältet

Navigera snabbt och använd verktygen du behöver i navigeringsfältet och verktygsfältet i Qlik Sense.

Navigeringsfältet och verktygsfältet i Qlik Sense

Övre fältet i Qlik Sense.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på:

 • din behörighet
 • om du utvecklar en app (redigeringsläge) eller använder en app (analysläge)
 • vyn du är i, till exempel i ett ark eller en berättelse

Navigeringsfältet i

Navigeringsfältet i

I navigeringsfältet kan du:

 • Klicka på Qlik och gå till hubben.
 • Klicka på och utfärda åtgärder utifrån vilken vy du är i. I arkvyn kan du till exempel göra arket offentligt, hämta arket som PDF, kopiera arket, radera arket eller bädda in arket. Du kan även gå till Appöversikt och aktivera eller inaktivera Touch-skärmläge.
 • Under fliken Förbered kan du välja Datahanteraren, Skriptredigeraren, Datamodellvyn, Rapporter, Affärslogik/Logisk modell samt Affärslogik/Vokabulär.
 • Under fliken Analysera väljer du Ark.
 • Under fliken Berätta väljer du Storytelling.
 • Öppna appdetaljerna genom att klicka på appnamnet, om du till exempel vill redigera appnamnet eller ändra appinställningarna.
 • Klicka i sökrutan och skriv en fråga om du vill använda Insikter sökbaserad -analys. Endast ark.
 • Klicka på Startmeny för Qlik Sense SaaS. om du vill gå till andra komponenter i Qlik Sense. Det kan vara Management Console och My Qlik. Gå till externa länkar som Portal för utvecklare, Utbildningsportal, Community och Hjälp.
 • Klicka på profilikonen om du vill visa din profil och utföra andra uppgifter. Du kan till exempel hantera aviseringar, prenumerationer, API-nycklar, utrymmen och meddelanden.

Verktygsfält på ett ark i redigeringsläge

Verktygsfält i redigeringsläge på ett ark.

I verktygsfältet kan du utföra uppgifter för den vy du är i. En del uppgifter som tidigare fanns i andra delar av gränssnittet har flyttats till verktygsfältet. Med Insikter kan du komma åt Sök i Insight Advisor och Analystyper i Insight Advisor.

I arkvyn i redigeringsläge kan du till exempel öppna resurspanelen eller egenskapspanelen, samt skapa och hantera bokmärken och ark. Klipp ut, kopiera och klistra in, som tidigare var placerade längst ned i arket, finns nu i verktygsfältet.

I analysläget kan du arbeta med och skapa och hantera element med anknytning till datautforskning.analysis mode I det här läget kan du skapa och hantera anteckningar och analyser av de viktigaste drivkrafterna via en separat resurspanel.

I storytelling-vyn kan du lägga till bilder, text, former och så vidare. Dessa verktyg var tidigare placerade i panelen till höger.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!