Przeskocz do zawartości głównej

weekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli) tygodnia kalendarzowego zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

WeekEnd(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty WeekEnd
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia ustawionego na podstawie first_week_day (0).

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

weekend('10/01/2013')

Zwraca wartość 12/01/2013 23:59:59.

Przykład 2:  

weekend('10/01/2013', -1)

Zwraca wartość 06/01/2013 23:59:59.

Przykład 3:  

weekend('10/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość 14/01/2013 23:59:59.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień tygodnia następującego po tygodniu każdej daty faktury w tabeli.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekEnd(InvDate, 1) AS WkEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji weekend(). Można wyświetlić pełny znacznik czasu, określając formatowanie we właściwościach wykresu.

Wyniki przykładu 4
InvDate WkEnd
28/03/2012 08/04/2012
10/12/2012 23/12/2012
5/2/2013 17/02/2013
31/3/2013 07/04/2013
19/5/2013 26/05/2013
15/9/2013 22/09/2013
11/12/2013 22/12/2013
2/3/2014 09/03/2014
14/5/2014 25/05/2014
13/6/2014 22/06/2014
7/7/2014 20/07/2014
4/8/2014 17/08/2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com