Ga naar hoofdinhoud

lunarweekname - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een weergavewaarde voor het jaar en maanweeknummer dat overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de week die date bevat. Maanweken in QlikView worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntaxis:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor LunarWeekName
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.

Voorbeeld 1:  

lunarweekname('12/01/2013')

Retourneert 2013/02.

Voorbeeld 2:  

lunarweekname('12/01/2013', -1)

Retourneert 2013/01.

Voorbeeld 3:  

lunarweekname('12/01/2013', 0, 1)

Retourneert 2013/02.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt voor elke factuurdatum in de taum de naam van de maanweek gemaakt op basis van het jaar waarin de week valt en het bijbehorende maanweeknummer, met één week verschoven doordat 1 is opgegeven bij period_no.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

LunarWeekName(InvDate, 1) AS LWkName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie lunarweekname(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in de grafiekeigenschappen.

Resultaten voorbeeld 4
InvDate LWkName
28/03/2012 2012/14
10/12/2012 2012/51
5/2/2013 2013/07
31/3/2013 2013/14
19/5/2013 2013/21
15/9/2013 2013/38
11/12/2013 2013/51
2/3/2014 2014/10
14/5/2014 2014/21
13/6/2014 2014/25
7/7/2014 2014/28
4/8/2014 2014/32

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com