Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirmeleri kullanmaya başlayın

Görselleştirmeler, uygulamalarınızın kullanıcılarının yorumlayabileceği ve keşfedebileceği şekilde verileri sunmanızı sağlar. Örneğin, farklı bölgeler için satış rakamlarını karşılaştıran bir sütun grafik veya aynı veriler için hassas değerler içeren bir tablo. İyi görselleştirmeler, görüntülenen verileri hızlı ve doğru bir şekilde yorumlayabilmenize yardımcı olur.

Alanlar

Alanlar bir veya birden fazla değer içerir ve veritabanı tablosundaki sütunlara karşılık gelir. Alan verileri nitel veya nicel olabilir.

Görselleştirme oluştururken, boyut ve hesaplamalarınızı oluşturmak için alanlardan yararlanırsınız. Uygulamanıza görselleştirmeler eklerken de alanları farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Tablolar gibi bazı görselleştirmeler, alanları değiştirilmemiş durumda sunabilir.

Uygulamanızda tarih veya zaman damgası bilgileri içeren alanlarla çalışıyorsanız, bir tarihin haftanın yılı gibi ilgili özniteliklerini tanımlayabilir ve bunları görselleştirmenizde kullanabilirsiniz.

Görselleştirmelerde veri varlıklarını kullanma

Alanlar

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Bir boyutu genellikle pasta grafiğindeki dilimler olarak veya dikey çubuklara sahip bir sütun grafiğin x ekseninde bulabilirsiniz. Boyutlar, veri modeli tablolarındaki alanlardan oluşturulur.

Birkaç alan bir doğal hiyerarşi oluşturduğunda, detaya inme grubu oluşturmak mantıklı olabilir.

Hesaplanan boyut oluşturmak için ifadeleri kullanabilirsiniz. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir.

Boyutlarla veri gruplama

Hesaplamalar

Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan ve genellikle bir sütun grafiğin y ekseninde veya bir tablodaki sütunda gösterilen hesaplardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur.

Bazı görselleştirme türlerinde, hesaplamanın kullanılabilir boyutlar üzerinden hesaplanma şeklini değiştirmek için değiştiricileri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir hesaplamanın değerlerinin bir veya iki boyut üzerinden toplanmasını sağlayabilir veya hesaplamanızın belirli bir adım sayısı üzerinden ortalamasını hesaplayabilirsiniz.

Sütun ve çizgi grafiklerde trend çizgileri de ekleyebilirsiniz. Eğilim çizgisi, değerlerin bir dönemdeki yönünün görsel temsilidir.

Hesaplamalar

İfadeler

Bir ifade; alanlar, değişkenler ve hesaplamalar ile ilgili başvurular içerebilir.

Çoğu durumda, ifadeler toplamalardır, yani birden çok kaydı kapsayabilen hesaplamalardır. Bu, bir ifadedeki tüm alan başvurularının bir toplama fonksiyonuna sarılması gerektiği anlamına gelir. Toplama işlevi kullanılmazsa Only() işlevi kullanılır.

Başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve hatta boyutlara yönelik ifadeler kullanarak daha dinamik ve güçlü görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Bir başka deyişle, örneğin, bir görselleştirmenin başlığı statik metin olmak yerine, yapılan seçimlere göre sonucu değişen bir ifadeden oluşabilir.

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Görselleştirmeler

Görselleştirmeler, uygulama kullanıcılarınızın yorumlayabileceği ve keşfedebileceği şekilde verileri sunmanızı sağlar. Örneğin, farklı bölgeler için satış rakamlarını karşılaştıran bir sütun grafik veya aynı veriler için hassas değerler içeren bir tablo. İyi görselleştirmeler, görüntülenen verileri hızlı ve doğru bir şekilde yorumlayabilmenize yardımcı olur.

Görselleştirmeleri eklemek ve özelleştirmek çok kolaydır. Görselleştirmeler; sütun grafikler, pasta grafikleri, tablolar, göstergeler ve ağaç haritaları gibi grafik biçiminde olabilir. Her grafik türünün kendine özgü işlevi vardır. Qlik Cloud, detaya inebilmeniz ve filtreleyebilmeniz için seçimlerinizle ilişkili öğeleri otomatik olarak vurgular.

Bir görselleştirme oluşturduktan sonra, görselleştirmenin kullanıcılara bilgiyi iletme şeklini iyileştirmek için ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin, kullanılan verileri değiştirebilir veya görselleştirmenin görünüşünü ayarlayabilirsiniz. Bilgi derinliğini artırmak için daha fazla boyut veya hesaplama ekleyebilir veya her şeyin daha net olması için bazılarını kaldırarak görselleştirmeyi sadeleştirebilirsiniz.

Doğru görselleştirmeyi seçme

Görselleştirmeler oluşturma

En İyi Uygulamalar

Görselleştirmelerinizi oluşturmaya başlamadan önce, görselleştirme tasarlama ve görselleştirme türlerini seçmeyle ilgili en iyi uygulamaları inceleyin.

Görselleştirme türlerini seçme ile ilgili en iyi uygulamalar

Görselleştirmeleri tasarlamada en iyi uygulamalar

Görselleştirmeler, alanlar ve adlandırmaya ilişkin kılavuz ilkeler

 

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!